Migration

Net migration of 41,756 persons in 2020

Population
Net migration of 41,756 persons in 2020

In 2020, the international migration balance for Belgium was 41,756, so more people immigrated to Belgium than emigrated. This is what emerged from the figures of Statbel, the Belgian statistical office.

In 2020, 144,169 people immigrated to Belgium via various administrative channels. Conversely, 102,413 people emigrated from Belgium.

In 2020, the international migration balance compensated for the negative natural balance (the number of births minus the number of deaths) and even caused a slight population growth of 28,597 inhabitants, so that Belgium had 11,521,238 inhabitants on 01/01/2021.

The international migration balance of 41,756 in 2020 is a decrease compared to the balance of 55,031 in 2019 (-24.1%). This decrease may be due to the Covid-19 pandemic that also hindered the movement of people.

Chart
Content

Total international migration (Belgian and stranger) 1948-2020

Migration_en.png

Sinds 1988 zijn de gegevens over de migratie afkomstig uit het Rijksregister. Daar wordt voornamelijk de informatie uit de gemeentelijke bevolkingsregisters gecentraliseerd.

De statistieken van de interne migratie beschrijven de wijzigingen van woonplaats binnen het land.

De statistieken van de internationale migratie beschrijven de immigratie uit het buitenland en de emigratie naar het buitenland.

Sinds 1 februari 1995 worden asielzoekers die zijn ingeschreven in het wachtregister niet meer opgenomen in de residerende bevolking. Zij worden pas opgenomen in de statistieken van de loop van de bevolking wanneer zij het statuut van vluchteling krijgen of op een andere basis geregulariseerd worden, en wel in de categorie “registerwijziging”.

Vanaf 2007 omvat “totale internationale immigratie” volgende vroegere categorieën :

  • “Migratiebewegingen – Aankomsten” (of “Internationale immigratie”)

  • “Registerwijzigingen”

  • “Herinschrijvingen na schrapping”

Vanaf 2007 omvat “totale internationale emigratie” volgende vroegere categorieën :

  • “Migratiebewegingen – Vertrekken” (of “Internationale emigratie”)

  • “Ambtshalve geschrapte bevolking”

Het migratiesaldo wordt berekend als het verschil tussen het totale aantal internationale immigraties en het totale aantal internationale emigraties.