Life expectancy and life tables

Life expectancy increases very slightly in 2017

Population
Life expectancy increases very slightly in 2017
  • In 2017, life expectancy at birth in Belgium was 83.7 years for women and 79.0 years for men. For the whole population, it stood at 81,4 years.
  • The rise in life expectancy at brith compared to 2016 for both sexes amounts to 0,1 year.
  • Life expectancy at birth is higher in Flanders (82.2 years) than in Brussels (81.2 years) and in Wallonia (79.8 years).
  • This time, the most significant increase concerns Wallonia, with a rise of 82 days (+0.22 year) for both sexes, a rise of 102 days (+0.28 year) for men and a rise of 59 days (+0.16 year) for women.

The new life tables published by Statbel, the Belgian statistical office, show for 2017 a slight increase of life expectancy at birth, which remains above 81 years.

Life_expect_en.png

Evolution BE
Content

Life_expect_en.png

Belgium
Content

Evolution of life expectancy at birth in years, Belgium (1996-2017)

Year 1996 2000 2005 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Total 77,23 77,79 79,05 80,05 80,26 80,47 81,07 80,90 81,26 81,36
Men 73,86 74,58 76,14 77,36 77,61 77,94 78,56 78,55 78,78 78,99
Women 80,53 80,92 81,86 82,64 82,83 82,93 83,50 83,16 83,68 83,66
Difference between men's and women's life expectancy at birth +6,67 +6,34 +5,72 +5,28 +5,21 +4,99 +4,94 +4,61 +4,90 +4,67

According to the annual life tables; age in completed years Calculations based on the National Register figures.
Brussels-Capital Region
Content

Evolution of life expectancy at birth in years, Brussels-Capital Region (1996-2017)

Year 1996 2000 2005 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Total 77,46 77,94 79,04 79,97 79,95 80,42 80,92 80,86 81,20 81,17
Men 73,96 74,62 75,99 76,92 77,39 77,76 78,13 78,11 78,34 78,46
Women 80,54 80,89 81,76 82,73 82,24 82,79 83,42 83,36 83,81 83,61
Difference between men's and women's life expectancy at birth +6,58 +6,27 +5,77 +5,81 +4,85 +5,03 +5,29 +5,25 +5,47 +5,15

According to the annual life tables; age in completed years Calculations based on the National Register figures.
Flemish Region
Content

Evolution of life expectancy at birth in years, Flemish Region (1996-2017)

Year 1996 2000 2005 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Total 77,92 78,49 79,88 80,89 81,10 81,30 81,97 81,79 82,18 82,23
Men 74,75 75,51 77,22 78,45 78,68 78,92 79,61 79,61 79,89 80,07
Women 81,06 81,43 82,46 83,27 83,47 83,62 84,26 83,93 84,43 84,34
Difference between men's and women's life expectancy at birth +6,31 +5,92 +5,24 +4,82 +4,79 +4,70 +4,65 +4,32 +4,54 +4,27

According to the annual life tables; age in completed years Calculations based on the National Register figures.
Walloon Region
Content

Evolution of life expectancy at birth in years, Walloon Region (1996-2017)

Year 1996 2000 2005 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Total 75,93 76,50 77,57 78,52 78,80 78,97 79,48 79,26 79,60 79,83
Men 72,23 72,91 74,23 75,45 75,70 76,14 76,69 76,71 76,82 77,10
Women 79,58 80,03 80,82 81,48 81,83 81,71 82,18 81,70 82,30 82,46
Difference between men's and women's life expectancy at birth +7,35 +7,12 +6,59 +6,03 +6,13 +5,57 +5,49 +4,99 +5,48 +5,36

According to the annual life tables; age in completed years Calculations based on the National Register figures.

Doel en korte beschrijving

De sterftetafels (als momenttabellen) die door de AD Statistiek worden berekend geven aan hoe een generatie zou uitsterven indien ze in de loop van haar hele bestaan wordt blootgesteld aan de dezelfde sterftevoorwaarden per leeftijd als in het beschouwde jaar. In die tabellen wordt onderscheid gemaakt tussen de twee geslachten gezien de sterke verschillen die t.a.v. genoemde sterftevoorwaarden tussen mannen en vrouwen worden waargenomen. Aan de hand van de overlijdens en van het aantal individuen per leeftijd, die in de tabellen staan weergegeven voor elk geslacht afzonderlijk en voor beide geslachten samen, kunnen de sterftequotiënten worden berekend. De sterftetafels leveren daarnaast nog diverse andere functies aan: de overlevenden, de overlijdens (van de tabel) en de levensverwachtingen. De levensverwachting op leeftijd x is het rekenkundig gemiddelde van de leeftijden bij overlijden (in de tabel), rekening houdend met de reeds bereikte leeftijd x. Kernbegrip van een sterftetafel is de levensverwachting bij de geboorte, die overeenkomt met de gemiddelde levensduur van een persoon indien in de loop van diens leven de generatie waarvan hij deel uitmaakt aan dezelfde sterftevoorwaarden wordt blootgesteld als in de tabel, m.a.w. indien de sterftevoorwaarden zoals in de tabel weergegeven constant blijven over het gehele leven van die persoon.

De AD Statistiek berekent twee reeksen van tabellen: de tabellen op basis van leeftijden in verstreken jaren (of projectieve tabellen), waarvan de functies uitgaan van de leeftijden vastgesteld op 1 januari van het beschouwde jaar, en de tabellen op basis van exacte leeftijden, waarvan de functies worden berekend bij elke verjaardag..

Populatie

Een fictieve generatie

Frequentie

Jaarlijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 9 maanden na de referentieperiode

Definities

Leeftijd : Leeftijd gemeten in verlopen jaren op 1 januari.

Nationaliteit (Belgische/Vreemde) ; Populatie waar de tabel betrekking op heeft

Gewest : Gewest waar de tabel betrekking op heeft

Sterftequotiënt : Verhouding tussen de waargenomen overlijdens op een gegeven leeftijd en de bevolking van die leeftijd op 01 januari van het beschouwde jaar.

Metadata