Changes of nationality

Changes of nationality

Population
Children

In 2016, 31,935 people acquired Belgian nationality. The predominant countries of origin of people who acquired Belgian nationality in 2016 are Morocco, Romania, the Netherlands and Poland.

Ten years ago, Morocco, Turkey, Italy and the Democratic Republic of the Congo were the four main countries of origin of the new Belgians. At that time, Russia, Cameroon, Romania, Poland and Armenia were not yet part of the top ten.

Sinds 1988 zijn de gegevens over de nationaliteitswijzigingen afkomstig uit het Rijksregister. Daar wordt voornamelijk de informatie uit de gemeentelijke bevolkingsregisters gecentraliseerd. De historische gegevens (voor 1988) komen uit de statistische jaarboeken.

De statistieken over vreemdelingen die Belg zijn geworden, hebben betrekking op alle verwervingen van de Belgische nationaliteit na de geboorte, ongeacht de aard van de procedure. Hetzelfde geldt voor Belgen die de Belgische nationaliteit verliezen.

Deze statistieken houden enkel rekening met vreemdelingen of Belgen die op het ogenblik van de nationaliteitswijziging hun verblijfplaats hadden in België. Bijgevolg worden in het buitenland wonende Belgen die hun nationaliteit verliezen, niet opgenomen, evenmin als vreemdelingen die Belg worden terwijl ze in het buitenland verblijven.

Frequency

Yearly

Metadata

Nationaliteitswijzigingen.svg

Do you have questions about this Theme?