Environmental protection expenditure of enterprises

Environmental protection expenditure by enterprises in 2016

Environment
Environmental protection expenditure by enterprises in 2016

In 2016, the total environmental protection expenditure by the mining and quarrying industry and the manufacturing industry have decreased by 7.2% compared to 2015.

Current expenditure (labour cost, rent payments, energy consumption, among others) of the industry on environmental protection have also decreased by 5% compared to 2015.

Total investment has decreased by almost 10%, particularly with a 19.2% decrease in integrated investments and capital expenditure on new, or modification of (existing) technologies or equipment designed to reduce the amount of pollution created at the source.

Tabel 1
Content

Lopende uitgaven van de industrie voor milieubescherming

Miljoen euro

Lopende uitgaven naar milieugebied Totaal Lucht Afvalwater Afval Overige
2013 2015 2013 2015 2013 2015 2013 2015 2013 2015
Totaal industrie 517,3 542,7 72,8 66,7 217,2 253,7 146,1 137,2 81,2 85,0
Winning van delfstoffen 5,2 4,1 1,1 1,0 1,5 1,8 0,3 0,2 2,4 1,1
Vervaardiging van voedings- en genotmiddelen 33,2 43,7 0,7 1,5 16,2 24,8 10,8 11,4 5,6 6,0
Textiel-, leder-, schoen- en kledingnijverheid 4,8 4,9 0,0 0,2 1,5 1,0 2,9 2,7 0,4 1,1
Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout 2,0 2,2 0,2 0,3 0,1 0,1 1,5 1,4 0,1 0,3
Papier- en papierwarenindustrie; grafische nijverheid, uitgeverijen 11,4 14,0 0,2 4,8 1,1 3,1 7,4 5,0 2,7 1,2
Vervaardiging van cokes en geraffineerde aardolieproducten 55,3 65,4 24,1 29,9 17,1 12,6 10,1 8,5 4,2 14,3
Chemische industrie, rubber- en kunststofnijverheid 167,1 164,2 22,4 19,7 41,5 35,3 67,1 71,8 36,0 37,4
Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale producten 10,8 12,6 4,7 1,3 0,3 1,2 4,2 7,0 1,7 3,1
Vervaardiging van metalen in primaire vorm en vervaardiging van producten van metaal 33,1 27,1 1,0 4,4 7,9 2,9 22,7 9,9 1,5 9,9
Vervaardiging van producten van metaal, metaalverwerkende nijverheid, elektrotechnische industrie en vervaardiging van transportmiddelen en vervaardiging van meubelen 25,8 27,0 2,0 2,0 5,2 2,6 12,7 13,4 5,8 9,0
 
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)
Tabel 2
Content

Totale uitgaven van de winnings- en verwerkende industrie voor milieubescherming

Miljoen euro (lopende prijzen) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Totale uitgaven (5) = (3) + (4) 777,0 781,0 966,6 810,5 762,7 1003,3 930,7
Lopende uitgaven (4) 457,7 518,4 659,3 517,3 546,4 542,7 515,5
Totale investeringen (3) = (1) + (2) 319,3 262,6 307,3 293,2 216,3 460,6 415,1
End-of-pipe-investeringen (2) 169,3 114,8 116,9 105,9 88,4 115,9 136,5
Geïntegreerde investeringen (integrated technology) (1) 150,0 147,8 190,4 187,3 127,8 344,7 278,6
Totaal industrie: de gebruikte NACE-codes (Rev. 2) zijn van 5 tot 36
(2009-2012) - Gereviseerde reeks 10/06/2015

Doel en korte beschrijving

In milieu en economie wordt enerzijds dieper ingegaan op de uitgaven voor milieu, zowel van bedrijven als van de overheid en anderzijds wordt de milieusector als economische sector besproken..

Populatie

Belgische Staat

Frequentie

Jaarlijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 2 jaar na de referentieperiode

Definities

Economische activiteit (NACE-BEL) : Officiële nomenclatuur met een 'X' op het einde van het nummer daar de informatie slechts 4 posities is.

Index voor duurzame economische welvaart : De ISEW is een aangepast bruto binnenlands product (BBP), dat de werkelijke economische welvaart, zoals die door de mensen wordt ervaren, beter weergeeft. Het normale BBP houdt geen rekening met de inbreng van onbetaalde arbeid, meer bepaald huishoudelijke arbeid, of met de productie van goederen en diensten door de overheid. Daarom wordt bij de bestedingen van de huishoudens, zoals die normaal in de berekening van het BBP worden opgenomen, een raming gevoegd van de waarde van de huishoudelijke arbeid en van de waarde van de overheidsdiensten. Anderzijds vergroten “defensieve” uitgaven, zoals de strijd tegen de inkomensonzekerheid, niet echt de welvaart maar houden die enkel in stand. Die uitgaven worden dus in mindering gebracht. Ten slotte houdt het BBP geen rekening met de inkomensongelijkheid. Ook dat wordt door de ISEW gecorrigeerd: wanneer de inkomensongelijkheid toeneemt, neemt de reële economische welvaart van de mensen af. Daarenboven is het BBP blind voor economische consequenties op lange termijn: economische groei kan ten koste gaan van het milieukapitaal dat aan toekomstige generaties wordt doorgegeven. De ISEW corrigeert die afwijking door de depreciatie van het natuurlijk kapitaal af te trekken.

Oprichtingen van ondernemingen in de milieusector : NACE rev 1 : 2003-2007 (Nace= 14.50+23.30+24.15+37+51.57+90) Voor 2008 - 2011, de volgende Nace Rev. 2 worden gebruikt 37 + 38 + 39 + 46.77 : Oprichtingen van ondernemingen die btw-plichtig zijn

Schrappingen van ondernemingen in de milieusector ; NACE rev 1 : 2003-2007 (Nace= 14.50+23.30+24.15+37+51.57+90) Voor 2008 - 2011, de volgende Nace Rev. 2 worden gebruikt 37 + 38 + 39 + 46.77 : Schrappingen van ondernemingen die btw-plichtig zijn

Actieve ondernemingen in de milieusector : NACE rev 1 : 2003-2007 (Nace= 14.50+23.30+24.15+37+51.57+90) Voor 2008 - 2011, de volgende Nace Rev. 2 worden gebruikt 37 + 38 + 39 + 46.77 : Actieve btw-plichtigen (op 31 december)

Aantal werkzame personen in de milieusector : NACE rev 1 : 2003-2007 (Nace= 14.50+23.30+24.15+37+51.57+90) Voor 2008 - 2011, de volgende Nace Rev. 2 worden gebruikt 37 + 38 + 39 + 46.77 : Aantal werkzame personen

Overheidsuitgaven voor milieubescherming, volgens hoedanigheid van de overheid : Federale overheid

Gemeenschappen en gewesten

Lagere overheden

Geconsolideerd totaal

Overheidsuitgaven voor milieubescherming, volgens soort uitgave : Investeringen (Investeringen (bruto) + saldo aan- en verkopen van niet-geproduceerde niet-financiële activa.) Geconsolideerde kapitaaloverdrachten Beloning van werknemers Subsidies(Totaal van de uitgaven van de federale overheid, de gewesten en de gemeenschappen)

Totale uitgaven voor milieubescherming door de industrie, volgens type uitgave (investeringen, lopende uitgaven) en per milieudomein (lucht, water, afval) : Algemeen totaal investeringen en lopende uitgaven door de industrie (uitgezonderd de ondernemingen met 0 werknemers (bv. zelfstandigen)).

Milieusector (eco-ondernemingen) : Omzetcijfer, totale aankopen van goederen en diensten, bruto-investeringen in gemeenschappelijke goederen en aantal werkzame personen.

Metadata