Drinking water supply in Belgium

The annual water consumption

Environment
The annual water consumption

The annual water consumption of our country amounts to 677 millions of m3 in 2017.

Nearly two thirds of this water come from ground water, the rest being surface water.

The estimated loss (due to a damaged distribution system) amounts to 113 millions of m3.

Table
Content

Drinking water supply in Belgium (1993-2017)

Year Million m³
Use (a+b+c+d) Groundwater extraction (a) Treated surface water (b) Loss (c‌)(1) Net imports of other sectors (d)(2)
1993 665 501 222 -92 33
1995 663 512 215 -100 37
2000 719 498 247 -91 65
2005 716 476 261 -94 74
2010 694 474 257 -110 72
2013 680 454 261 -106 72
2014 668 450 254 -105 68
2015 678 447 269 -107 69
2016 673 453 260 -107 66
2017 677 455 272 -113 62
In million m³.
(1) Losses: difference between what is produced and what is actually used by the consumer, due to damaged distribution network, network flushing, consumption by firemen,...
(2) Difference between water received and given to other companies
Source: Statbel (Directorate-General Statistics – Statistics Belgium)

Doel en korte beschrijving

Via verschillende bronnen wordt een inschatting gemaakt van hoeveel zoetwater er in België verbruikt wordt en door wie. Ook de herkomst van het zoetwater is bekeken..

Populatie

Belgische Staat

Frequentie

Jaarlijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 1-4 jaar na de referentieperiode

Definities

Economische activiteit (NACE-BEL) : Officiële nomenclatuur met een 'X' op het einde van het nummer daar de informatie slechts 4 posities is.

Zoetwaterbronnen : Neerslag - reële evapotranspiratie + instroom vanuit buurlanden

Zoetwateronttrekking : Oppervlaktewater + grondwater

Zoetwatergebruik per sector ; Zoetwatergebruik door landbouw, industrie (waarvan koelwater), diensten en huishoudens

Watergebruik per inwoner : Watergebruik door tertiaire sector en de huishoudens, gedeeld door het aantal inwoners

Percentage onttrokken water in verhouding tot interne waterbronnen : Totale beschikbare bronnen

Percentage onttrokken water in verhouding tot totale beschikbare bronnen : Totale beschikbare bronnen

Metadata