Biodiversity

Tabel 1
Content

Staat van Belgische fauna en flora (2017)(a)

  Uitgestorven (b) Bedreigd (c) Zeldzaam (d) Niet bedreigd Inheemse bekende soorten (e) Niet bedreigd % Nieuwe soorten (f) Jaar (a)
Totaal         >53.907     2016
Fauna         >36.368     2016
Gewervelde 18 110 30 253 411 1 +68 2016
Zoogdieren 5 21 6 42 74 1 +18 2016
Reptielen 0 4 0 3 7 0 +3 2012
Amfibieën 0 7 0 9 16 1 +4 2012
Broedvogels 6 55 6 117 184 1 +20 2016
Vissen 7 23 18 82 130 1 +23 2012
Ongewervelde dieren         >35.475     2016
Mieren 0 27 2 22 51 0 +5 2003
Lieverheersbeestjes 0 9 8 23 40 1 +1 2014
Libellen 2 24 11 35 72 0   2013
Dagvlinders 21 35 10 53 119 0   2010
Loopkevers 36 97 161 106 400 0 +5 2008
Water- en oppervlaktewantsen 6 14 0 41 61 1   2013
Sprinkhanen en krekels 7 12 8 24 51 0   2000
Slangpootvliegers 22 40 125 73 260 0   2001
Dansvliegen 27 33 134 66 260 0   2001
Spinnen 9 204 76 315 604 1   1998
Landslakken 14 16 41 33 104 0   2009
Weekdieren   39 61 250 350 1   1989
Schaaldieren   16 270 814 1.100 1   1989
Flora         >15.139     2016
Vaatplanten 92 423 126 889 1.530 1 +380 2006
Mossen         521     2003
Korstmossen         838     2003
Paddestoelen 43 230 60 219 552 0   1999
Microfungi         >2.898     2016
Algen         >4.400     2003
Microorganismen         >2.400     2014
(a) De percentages verwijzen naar het totale aantal bekende én geëvalueerde inheemse soorten (kolom e). Het basisjaar is het laatste jaar van beoordeling van ten minste een groep van soorten in ten minste een gewest
(b) Nationaal uitgestorven na 1850
(c) Sterk bedreigd ("zeer grote kans op uitsterven in het wild in de zeer nabije toekomst"), bedreigd ("grote kans op uitsterven in het wild in de nabije toekomst") en kwetsbaar ("grote kans op uitsterven in het wild op middellange termijn").
(d) Soorten op de grens van hun bereik, of moeilijk te beoordelen
(e) Inheemse bekende én geëvalueerde soorten, de uitgestorven soorten in acht genomen. De cijfers in het vet zijn een schatting van totale verwachte inheemse soorten.
(f) Niet-inheemse (na 1950's ingevoerde of doortrekkende) soorten die in de natuur zich reproduceren en overleven.
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)
Tabel 2
Content

% bedreigde soorten, per gewest (laatste beschikbare evaluatie op de moment van publicatie in 2017)

  België Vlaanderen Wallonie Brussel Noordzee
Gewervelde 26,8% 36,0% 27,4% 21,5% 15,4%
Zoogdieren 28,4% 34,3% 22,4% 28,6% 40,0%
Reptielen 57,1% 40,0% 57,1% 66,7%  
Amfibieën 43,8% 46,7% 26,7% 40,0%  
Broedvogels 29,9% 34,1% 25,9% 16,2%  
Vissen 17,7% 42,9% 36,6% 8,3% 14,1%
Ongewervelde dieren          
Mieren 52,9% 52,9%      
Lieverheersbeestjes 22,5% 18,4% 18,4%    
Libellen 33,3% 26,6% 35,7% 5,4%  
Dagvlinders 29,4% 25,7% 29,6%    
Loopkevers 24,3% 24,3%      
Waterinsecten 23,0% 23,0%      
Sprinkhanen en krekels 23,5% 33,3% 22,9%    
Slangpootvliegers 15,4% 15,4%      
Dansvliegen 12,7% 12,7%      
Spinnen 33,8% 33,8%      
Landslakken 15,4% 15,4%      
Weekdieren 11,1%        
Schaaldieren 1,5%        
Flora 0,0%        
Hogere planten 27,6% 18,7% 31,9%    
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)
Tabel 3
Content

Evolutie van het aandeel bedreigde soorten in België

  1989 2000 2002 2003 2004 2006 2007 2008 2010 2012 2013 2014 2016
Gewervelde                          
Zoogdieren 19,7%   38,9%   27,5%             29,6%  
Reptielen 71,4%   57,1%   57,1%                
Amfibieën 70,6%   26,7%   37,5%         43,8%      
Broedvogels 23,8%       18,0%   21,7%   21,7%       29,9%
Vissen 25,5%       22,6%       22,3% 17,8%      
Mieren       52,9%                  
Lieverheersbeestjes         19,4%             23,1%  
Libellen         45,0% 40,3%         38,1%    
Dagvlinders             29,4%   32,1%        
Loopkevers               26,5%          
Water- en oppervlaktewantsen       34,5%             23,0%    
Sprinkhanen en krekels   24,5%                      
Weekdieren 13,5%                        
Schaaldieren 1,9%                        
Flora                          
Vaatplanten 24,0%         28,3%              
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)

Doel en korte beschrijving

Staat van fauna en flora in België, in de gewesten en in Belgische Zee..

Populatie

Alle geïnventariseerde taxonomische groepen

Frequentie

Jaarlijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 1-10 jaar na de referentieperiode

Definities

Sterk bedreigde soort : Zeer grote kans op uitsterven in het wild in de zeer nabije toekomst.

Met uitsterven bedreigde soort : Grote kans op uitsterven in het wild in de zeer nabije toekomst.

Niet bedreigde soort : Inheemse bekende soorten, niet bedreigd, niet zeldzaam, niet kwetsbaar, niet uitgestorven en die niet alarmerend afnemen. Inclusief de IUCN categorie 'bijna bedreigd'.

Zeldzame soort ; Soorten op de grens van hun bereik, of moeilijk te beoordelen

Kwetsbare soort : Grote kans op uitsterven in het wild op middellange termijn

Percentages soorten : De percentages verwijzen naar het totale aantal bekende inheemse soorten

Rode lijst : Sterk bedreigde soort, Met uitsterven bedreigde soort of Zeldzame soort.

Status van bedreiging : Sterk bedreigde, Met uitsterven bedreigde, Zeldzame, Kwetsbare, Niet bedreigde, Onbekend, Niet geëvalueerd, Geïntroduceerd

Opmerkingen

Opmerking betreffende de frequentie van verzameling van gegevens voor Biodiversiteit - De frequentie van verzameling van gegevens is meerjaarlijks (hangt af van taxonomische groepen).

Opmerking betreffende dieren - Alleen dieren die reproduceren in het wild op het land worden in aanmerking genomen. De methode is optimistisch en niet een beoordeling van de werkelijke status van zeldzame of onregelmatige soorten. Het beste statuut voor de soort in de regio's wordt weerhouden voor het nationaal niveau.