Turnover and invesments

COVID-19 crisis leads to a turnover decrease in almost all economic sectors

Enterprises
COVID-19 crisis leads to a turnover decrease in almost all economic sectors

The turnover of enterprises in Belgium, excluding agricultural and financial sectors, amounted to 330.4 billion euros in the fourth quarter 2020, i.e. a 3.8 % decrease compared to the same period the year before.

In the fourth quarter 2020, the COVID-19 crisis has had a negative impact on turnover in almost all economic sectors, due to the new lockdown measures from mid-October in the accommodation and food service activities and from beginning November in other sectors (e.g. closing of theatres, cinemas and concert halls, and of contact professions), and due to the closing of non-essential shops in November.

In the fourth quarter 2020, the most important decreases in turnover compared to the same period in 2019 were registered in the sector ‘Accommodation and food service activities’ (-52 %), in the sector ‘Arts, entertainment and recreation’ (-36 %), a sector which could only partially restart in August, but which had to close again in November, and in the sector ‘Other service activities’ (-27%), a sector containing, a.o., contact professions. The decrease in turnover is significant in the sector ‘Administrative and support service activities’ (-10 %), which includes travel agencies, tour operators and other reservation services, where activities have almost completely ceased and in the sector ‘Transportation and storage’ (-11 %). The decrease in turnover is less pronounced in the industry (-4.6 %). In trade, the decrease in turnover remains limited to 1.7 %.

However, there are also some good economic news: in three large economic sectors, the turnover has slightly increased in the fourth quarter 2020 compared to the same period in 2019: construction (+0.3 %), the sector ‘Professional, scientific and technical activities’ (+0.6 %) and the sector ‘Information and communication’ (+1.9 %).

The results for the fourth quarter 2020 are provisional. These results can be revised when additional data becomes available.

Turnover
Investments

Doel en korte beschrijving

De omzet omvat alle bedragen (exclusief BTW) die overeenkomen met de verkoop door de BTW-plichtige van goederen en diensten aan derden in België of in het buitenland. Investeringen zijn de uitgaven (exclusief BTW) door de BTW-plichtige voor de verwerving van goederen en diensten die een bedrijfsmiddel uitmaken.

Populatie

BTW-plichtigen, exclusief volgende Nace-codes (nomenclatuur Nace 2008): A, 50.3 en 50.4, K, L, 69.1, 0, P, Q, 91, 92, 94, T en U.

Frequentie

Driemaandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 2 maanden na de referentieperiode.

Definities

Investeringen zijn de uitgaven (exclusief BTW) door de BTW-plichtige voor de verwerving van goederen en diensten die een bedrijfsmiddel uitmaken. Het gaat dus om oprichtingskosten, immateriële vaste activa, terreinen en gebouwen, installaties, machines en uitrusting, meubilair en rollend materieel, vaste activa in leasing en overige vaste activa. De lonen van het personeel (dat b.v. zou worden ingezet om een gebouw op te trekken of te verbouwen) en andere sociale lasten en de aankopen van andere diensten, werk en studies (b.v. ereloon architect) behoren dus niet tot de investeringen.

De omzet omvat alle bedragen (exclusief BTW) die overeenkomen met de verkoop door de BTW-plichtige van goederen en diensten aan derden in België of in het buitenland. Bovendien omvat de omzet alle andere kosten (vervoer, verpakking enz.) die aan de klant worden doorberekend, ook al worden ze apart in rekening gebracht. Kortingen, rabatten en disconto's moeten in mindering worden gebracht, evenals de waarde van teruggekomen producten (via creditnota’s). Inkomen dat als overige bedrijfsopbrengsten, financieel inkomen of uitzonderlijke opbrengsten in de bedrijfsrekeningen voorkomt, wordt niet tot de omzet gerekend.

Opmerkingen

Door laattijdige en/of afwijkende BTW-aangiften dienen de gegevens van de laatste 2 jaar als voorlopig te worden beschouwd en kunnen ze herzien worden.

Metadata

Omzet en investeringen volgens de btw-aangiften (absolute cijfers).pdf