Turnover and invesments

Turnover increase of 4.9% in the first quarter 2021

Enterprises
Turnover increase of 4.9% in the first quarter 2021

The turnover of enterprises in Belgium, excluding agricultural and financial sectors, amounted to 327.9 billion euros in the first quarter 2021, i.e. a 4.9% increase compared to the same period the year before.

This increase is obviously due to the fact that most businesses were open in the first quarter 2021, while in the second half of March 2020 there was a strict lockdown, with all "non-essential businesses" and all non-food shops closed.  Exceptions were companies in the ‘horeca’ sector and the event sector, travel agencies and, for a number of months, also the contact professions.

In the first quarter 2021, the biggest increase in turnover compared to the same period in 2020 was registered in trade (+12.1%). In the other main economic sectors (industry, construction, professional, scientific and technical activities and the ICT sector), the increase is between 4 and 5%. The largest decreases in turnover were recorded in the sectors that were still partially or fully closed in the first quarter 2021: the sector ‘Accommodation and food service activities’ (-47.3%), the sector ‘Arts, entertainment and recreation’ (-39.6%), the sector ‘Other service activities’ (-12.9%), which includes contact professions, and the sector ‘Administrative and support service activities’ (-12.7%), a sector which includes travel agencies, tour operators and reservation services.

The results for the first quarter 2021 are provisional. These results can be revised when additional data becomes available.

Turnover
Investments

Doel en korte beschrijving

De omzet omvat alle bedragen (exclusief BTW) die overeenkomen met de verkoop door de BTW-plichtige van goederen en diensten aan derden in België of in het buitenland. Investeringen zijn de uitgaven (exclusief BTW) door de BTW-plichtige voor de verwerving van goederen en diensten die een bedrijfsmiddel uitmaken.

Populatie

BTW-plichtigen, exclusief volgende Nace-codes (nomenclatuur Nace 2008): A, 50.3 en 50.4, K, L, 69.1, 0, P, Q, 91, 92, 94, T en U.

Frequentie

Driemaandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 2 maanden na de referentieperiode.

Definities

Investeringen zijn de uitgaven (exclusief BTW) door de BTW-plichtige voor de verwerving van goederen en diensten die een bedrijfsmiddel uitmaken. Het gaat dus om oprichtingskosten, immateriële vaste activa, terreinen en gebouwen, installaties, machines en uitrusting, meubilair en rollend materieel, vaste activa in leasing en overige vaste activa. De lonen van het personeel (dat b.v. zou worden ingezet om een gebouw op te trekken of te verbouwen) en andere sociale lasten en de aankopen van andere diensten, werk en studies (b.v. ereloon architect) behoren dus niet tot de investeringen.

De omzet omvat alle bedragen (exclusief BTW) die overeenkomen met de verkoop door de BTW-plichtige van goederen en diensten aan derden in België of in het buitenland. Bovendien omvat de omzet alle andere kosten (vervoer, verpakking enz.) die aan de klant worden doorberekend, ook al worden ze apart in rekening gebracht. Kortingen, rabatten en disconto's moeten in mindering worden gebracht, evenals de waarde van teruggekomen producten (via creditnota’s). Inkomen dat als overige bedrijfsopbrengsten, financieel inkomen of uitzonderlijke opbrengsten in de bedrijfsrekeningen voorkomt, wordt niet tot de omzet gerekend.

Opmerkingen

Door laattijdige en/of afwijkende BTW-aangiften dienen de gegevens van de laatste 2 jaar als voorlopig te worden beschouwd en kunnen ze herzien worden.

Metadata

Omzet en investeringen volgens de btw-aangiften (absolute cijfers).pdf