Packaging waste

Packaging waste

Environment
Packaging waste

These figures relate to the evolution of packaging produced in Belgium. The total volume of packaging produced has risen to 1.8 million of tons. Paper and cardboard account for almost 40% of the weight of packaging waste produced in Belgium. Glass and plastic are also two significant groups.
Glass registers a recycling rate of 100 %, which is due to the parallel imports of bottles brought by holidaymakers, for example. Packaging made out of metal, paper and cardboard are for almost 90 % recycled.

We also collect figures on the energy production via incineration of packaging materials. In this regard, plastic is the most important group, followed by paper and cardboard and composites.

Doel en korte beschrijving

Dit punt geeft de resultaten weer die door België doorgegeven zijn aan de Europese Commissie voor het jaar2009. De berekeningsmethode, vastgelegd door Europa moet rekening houden met :

- alle verloren verpakkingen die op de Belgische markt gebracht warden, alsook de hoeveelheden die op de markt gebracht worden door de free-riders ;

- alle herbruikbare verpakkingen die voor de eerste keer op de Belgische markt gebracht worden ;

- de resultaten van recyclage en van valorisatie van de verloren verpakkingen, doorgegeven door de geagregeerde organisms Fost Plus en Val-I-Pac, alsook door de verantwoordelijken van de verpakkingen die zelf hun terugneemplicht vervullen ;

- de resultaten van de recyclage en de valorisatie van de herbruikbare verpakkingen die uit de markt genomen worden. Door deze special manier van berekenen zijn de algemene cijfers voor België niet meer vergelijkbaar met de resultaten van de geaggregeerde organismen en de verantwoordelijken van de individuele verpakkingen, daar ze in de voorgaande punten vervat zijn.;

- Recyclage van glas is 100% vooral door de invoer van wijnen, champagnes,....

Frequentie

Jaarlijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 2 jaar na de referentieperiode

Definities

Productie van afval van verpakking : -

Recyclage : -

Hoeveelheid gebruikt voor de productie van energie : -