Preisindex für selbst genutztes Wohneigentum

Häuserpreisindex – dritten Quartal 2022

Bauen & wohnen
Häuserpreisindex – dritten Quartal 2022
  • Die jährliche Inflationsrate der Immobilienpreise beträgt im dritten Quartal 2022 5,4%, gegenüber 5,9% im Vorquartal [1].
  • Die durchschnittliche Inflationsrate der letzten vier Quartale beträgt 6,0%.
  • Der Häuserpreisindex stieg im dritten Quartal 2022 um 2,4% im Vergleich zum letzten Quartal.

STATBEL, das belgische Statistikamt, berechnet jedes Quartal einen Häuserpreisindex gemäß den europäischen Regelungen.

Im dritten Quartal 2022 beträgt die jährliche Inflationsrate der Immobilienpreise 5,4% gegenüber 5,9% im Vorquartal. Die durchschnittliche Inflationsrate der letzten vier Quartale beläuft sich auf 6,0%. Der Häuserpreisindex beträgt 136,39 Punkte (2015=100), gegenüber 133,17 Punkte im Vorquartal und steigt damit um 2,4% gegenüber dem zweiten Quartal 2022.


[1] Die Zahlen der letzten zwei Quartale gelten als vorläufig und können in späteren Veröffentlichungen überarbeitet werden.

Dashboard
Content
Inflatie
Weging
Content

Indexcijfer van de huizenprijzen, weging van de laatste 8 jaar

Onderstaande tabel geeft de gewichten weer van beide onderdelen van de residentiële vastgoedprijsindex (bestaande en nieuwe woningen). De weging van de nieuwe woongebouwen is gebaseerd op bruto kapitaalsvorming in woongebouwen. De weging voor bestaande woningen is afkomstig van de totale waarde van alle immobilien transacties gemaakt door huishoudens op de secundaire residentiële vastgoedmarkt.

be.STAT logoIndien u meer details wil of zelf variabelen wenst te selecteren, klik dan op het be.STAT icoontje

Downloads

Doel en korte beschrijving

De residentiële vastgoedprijsindex meet de inflatie in de residentiële vastgoedmarkt. De residentiële vastgoedprijsindex geeft de prijsevolutie weer voor alle residentiele woningen gekocht door huishoudens (appartementen, rijhuizen, villa’s), ongeacht of deze nieuw of reeds bestaand zijn. Enkel marktprijzen worden in rekening gebracht, zelfbouw woningen zijn dan ook uitgesloten. De grondprijs zit vervat in de prijs van de residentiële woning.

Populatie

Vastgoedtransacties in de residentiële markt

Frequentie

Driemaandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 3 maanden na de referentieperiode

Definities

Residentiële vastgoedprijsindex: De residentiële vastgoedprijsindex meet de prijsevolutie van residentiële woningen, nieuwe of bestaande, ongeacht wat hun vorige gebruik of wie hun vorige eigenaar was.

Inflatie residentiële vastgoedprijsindex: Inflatie wordt gedefinieerd als de waarde tussen een bepaald trimester en hetzelfde trimester van het voorgaande jaar.

Weging residentiële vastgoedprijsindex: Weging op basis van de nationale rekeningen (bruto vaste kapitaalsvorming in woningen) en het totale aantal transacties op de residentiële markt.

Type van woning volgens de classificatie , voorzien in het reglement CE 93/2013 betreffende de indexen van de huizenprijzen.

Metadata