Preisindex für selbst genutztes Wohneigentum

Preisindex für selbst genutztes Wohneigentum

Bauen & wohnen
Häuserpreisindex – 1. Quartal 2020
  • Die jährliche Inflationsrate der Immobilienpreise betrug im ersten Quartal 2020 3,6%, gegenüber 4,8% im vorigen Quartal[1].
  • Die durchschnittliche Inflationsrate der letzten vier Quartale beträgt 4,0%.
  • Der Häuserpreisindex sank um 0,1% im ersten Quartal 2020 im Vergleich zum letzten Quartal.

STATBEL, das belgische Statistikamt, berechnet jedes Quartal einen Häuserpreisindex gemäß den europäischen Regelungen.

Im 1. Quartal 2020 betrug die jährliche Inflationsrate der Immobilienpreise 3,6% gegenüber 4,8% im vorigen Quartal. Die durchschnittliche Inflationsrate der letzten vier Quartale beträgt 4,0%. Der Häuserpreisindex beträgt 115,50 Punkte (2015=100), gegenüber 115,61 Punkte im Vorquartal und ist damit um 0,1% gesunken gegenüber dem 4. Quartal 2019.

HPI_Q12020_1de


[1] Die Zahlen der letzten zwei Quartale gelten als vorläufig und können in späteren Veröffentlichungen überarbeitet werden.

Grafiek
Content
Inflatie
Weging
Content

Indexcijfer van de huizenprijzen, weging van de laatste 8 jaar

Onderstaande tabel geeft de gewichten weer van beide onderdelen van de residentiële vastgoedprijsindex (bestaande en nieuwe woningen). De weging van de nieuwe woongebouwen is gebaseerd op bruto kapitaalsvorming in woongebouwen. De weging voor bestaande woningen is afkomstig van de totale waarde van alle immobilien transacties gemaakt door huishoudens op de secundaire residentiële vastgoedmarkt.

be.STAT logoIndien u meer details wil of zelf variabelen wenst te selecteren, klik dan op het be.STAT icoontje

Doel en korte beschrijving

De residentiële vastgoedprijsindex meet de inflatie in de residentiële vastgoedmarkt. De residentiële vastgoedprijsindex geeft de prijsevolutie weer voor alle residentiele woningen gekocht door huishoudens (appartementen, rijhuizen, villa’s), ongeacht of deze nieuw of reeds bestaand zijn. Enkel marktprijzen worden in rekening gebracht, zelfbouw woningen zijn dan ook uitgesloten. De grondprijs zit vervat in de prijs van de residentiële woning.

Populatie

Vastgoedtransacties in de residentiële markt

Frequentie

Driemaandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 3 maanden na de referentieperiode

Definities

Residentiële vastgoedprijsindex: De residentiële vastgoedprijsindex meet de prijsevolutie van residentiële woningen, nieuwe of bestaande, ongeacht wat hun vorige gebruik of wie hun vorige eigenaar was.

Inflatie residentiële vastgoedprijsindex: Inflatie wordt gedefinieerd als de waarde tussen een bepaald trimester en hetzelfde trimester van het voorgaande jaar.

Weging residentiële vastgoedprijsindex: Weging op basis van de nationale rekeningen (bruto vaste kapitaalsvorming in woningen) en het totale aantal transacties op de residentiële markt.

Type van woning volgens de classificatie , voorzien in het reglement CE 93/2013 betreffende de indexen van de huizenprijzen.

Metadata