Preisindex für selbst genutztes Wohneigentum

Immobilienpreisindex – 2. Vierteljahr 2019

Bauen & wohnen
Immobilienpreisindex – 2. Vierteljahr 2019
  • Im zweiten Vierteljahr 2019 beträgt die Jahresinflationsrate der Immobilienpreise 3,1% gegenüber 3,6% im Vorvierteljahr.[1]
  • Die Durchschnittsinflation der vier letzten Vierteljahre beläuft sich auf 2,9%.
  • Der Immobilienpreisindex stieg im zweiten Vierteljahr 2019 um 0,5% gegenüber dem Vorvierteljahr.

Gemäß den europäischen Vorschriften errechnet Statbel, das belgische Statistikamt, jedes Vierteljahr einen Index der Immobilienpreise.


[1] Die Zahlen der letzten zwei Vierteljahre sind als vorläufig zu betrachten und können anlässlich späterer Veröffentlichungen überarbeitet werden

Grafiek
Content
Inflatie
Weging
Content

Indexcijfer van de huizenprijzen, weging van de laatste 8 jaar

Onderstaande tabel geeft de gewichten weer van beide onderdelen van de residentiële vastgoedprijsindex (bestaande en nieuwe woningen). De weging van de nieuwe woongebouwen is gebaseerd op bruto kapitaalsvorming in woongebouwen. De weging voor bestaande woningen is afkomstig van de totale waarde van alle immobilien transacties gemaakt door huishoudens op de secundaire residentiële vastgoedmarkt.

be.STAT logoIndien u meer details wil of zelf variabelen wenst te selecteren, klik dan op het be.STAT icoontje

Doel en korte beschrijving

De residentiële vastgoedprijsindex meet de inflatie in de residentiële vastgoedmarkt. De residentiële vastgoedprijsindex geeft de prijsevolutie weer voor alle residentiele woningen gekocht door huishoudens (appartementen, rijhuizen, villa’s), ongeacht of deze nieuw of reeds bestaand zijn. Enkel marktprijzen worden in rekening gebracht, zelfbouw woningen zijn dan ook uitgesloten. De grondprijs zit vervat in de prijs van de residentiële woning.

Populatie

Vastgoedtransacties in de residentiële markt

Frequentie

Driemaandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 3 maanden na de referentieperiode

Definities

Residentiële vastgoedprijsindex: De residentiële vastgoedprijsindex meet de prijsevolutie van residentiële woningen, nieuwe of bestaande, ongeacht wat hun vorige gebruik of wie hun vorige eigenaar was.

Inflatie residentiële vastgoedprijsindex: Inflatie wordt gedefinieerd als de waarde tussen een bepaald trimester en hetzelfde trimester van het voorgaande jaar.

Weging residentiële vastgoedprijsindex: Weging op basis van de nationale rekeningen (bruto vaste kapitaalsvorming in woningen) en het totale aantal transacties op de residentiële markt.

Type van woning volgens de classificatie , voorzien in het reglement CE 93/2013 betreffende de indexen van de huizenprijzen.

Metadata