Geleisteten Arbeitsstunden

Indizes der geleisteten Arbeitsstunden: Drittes Quartal 2018

Konjunkturindikatoren
Indizes der geleisteten Arbeitsstunden: Drittes Quartal 2018

Der arbeitstäglich bereinigte Index der geleisteten Arbeitsstunden in der Industrie belief sich im drittes Quartal 2018 auf 89.69. Dies ist eine Zunahme um 1,4% in Bezug auf das drittes Quartal 2017.

Der arbeitstäglich bereinigte Index der geleisteten Arbeitsstunden im Baugewerbe belief sich im drittes Quartal 2018 auf 83.98. Dies ist eine Zunahme um 3,2% in Bezug auf das drittes Quartal 2017.

Der arbeitstäglich bereinigte Index der geleisteten Arbeitsstunden in Handel und Reparatur belief sich im drittes Quartal 2018 auf 97.41. Dies ist eine Zunahme  um 0,5% in Bezug auf das drittes Quartal 2017.

Der arbeitstäglich bereinigte Index der geleisteten Arbeitsstunden für die Dienste belief sich im drittes Quartal 2018 auf  105.12. Dies ist eine Zunahme um 3,1% in Bezug auf das drittes Quartal 2017.

hwi_03-2018_de.png

Die Zahlen für das drittes Quartal 2018 sind vorläufig.

Änderungen ab Juli 2018

Ab Juli 2018 (Referenzquartal = Erstes Quartal 2018) Diese Indizes werden ebenfalls mit Referenzjahr 2015 = 100 veröffentlicht

Grafiek
Content

hwi_03-2018_de.png

Downloads

Doel en korte beschrijving

De betaalde uren bevatten de werkelijk gepresteerde uren maar ook de vergoede uren die niet gepresteerd werden, zoals jaarlijks verlof, feestdagen, ziekteverlof, middagpauze en verplaatsingstijd..

Populatie

Bedrijven onderworpen aan RSZ die hun economische activiteit uitoefenen in de NACE Rev. 2 secties C tot M uitoefenen (Industrie, detailhandel en diensten)

Frequentie

Driemaandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 3 maanden + 15 dagen na de referentieperiode

Definities

Index van het aantal betaalde dagen : De betaalde uren bevatten de werkelijk gepresteerde uren maar ook de vergoede uren die niet gepresteerd werden, zoals bijvoorbeeld jaarlijks verlof, feestdagen, ziekteverlof, middagpauze en verplaatsingstijd.

Metadata