Publicaties

Persberichten Persberichten

De Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium publiceert  maandelijks een groot aantal conjunctuurindicatoren.

Meer bepaald de afzetprijsindexen, de faillissementsstatistieken, de index van de nieuwe orders, investeringen, het indexcijfer van de omzet volgens de btw-aangiften en de omzetindexen (Prodcom).

Op regelmatige basis verschijnen er ook persberichten over algemene thema’s zoals vastgoed, bevolking, verkeer en de arbeidsmarkt.

 

Downloadbare bestanden Downloads

Daarnaast vindt u bij de publicaties een groot aantal downloadbare bestanden met cijferreeksen.
U kunt natuurlijk ook de andere publicaties van FOD Economie raadplegen vanuit deze module.

Digibib Digibib

De Digitale Bibliotheek bevat een selectie van studies, artikels, rapporten, thesissen en papers die interessant kunnen zijn voor ons publiek.
Niet alleen publicaties van de AD Statistiek zijn opgenomen, maar ook van universiteiten en instellingen als de Nationale Bank en het Planbureau. In meerdere gevallen gaat het daarbij om analyses die gemaakt zijn op basis van cijfergegevens die afkomstig zijn van onze instelling. De Digitale Bibliotheek is daarmee een soort forum, zonder dat wij als overheidsdienst zelf stelling innemen.

U kunt ondermeer zoeken per thema (bv. Arbeidsmarkt, Economie, Ondernemingen, Mobiliteit, Leefmilieu) en per datum. Per item is steeds een korte samenvatting beschikbaar.

Kerncijfers 2016 Publicaties

De Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium produceert een groot aantal statistische publicaties, eenmalig of in reeksen met een maandelijkse, jaarlijkse of andere frequentie, op papier en/of elektronisch. Een publicatie is een afgedrukte of afdrukbare selectie van teksten, tabellen en/of grafieken in een verzorgde lay-out.

Alle courante publicaties vanaf het jaar 2000 en een selectie van de interessantste oudere publicaties kunnen in elektronische vorm (als pdf-bestand) afgeladen worden van de website. Alle publicaties zijn minstens in het Nederlands en het Frans beschikbaar.

Daarnaast zijn vele oudere en niet-courante publicaties ook elektronisch beschikbaar; ze kunnen gratis gevraagd worden via een e-mail (sales@economie.fgov.be), mits duidelijke vermelding van de titel en het nummer of de periode van de gewenste publicatie en, voorzover gekend, de publicatiecode.

Analyses AD Statistiek

Analyse - Structurele ondernemingstatistieken 2015Analyse
Structurele ondernemingsstatistieken 2015
Publicatiedatum: 19/10/2017
Statistieken over vergrijzing: portret van de bevolking van 55 jaar en ouderAnalyse
Statistieken over vergrijzing
Publicatiedatum: 29/09/2017
In een gezamenlijk project onderzoeken Statistics Belgium, Proximus en Eurostat de mogelijke bruikbaarheid van mobiele-telefoondata (afkomstig van Proximus) voor officiële statistieken. Een eerste studie legt de grondslag door na te gaan of de werkelijk aanwezige bevolking geldig en accuraat gemeten kan worden, vergeleken met de Census 2011.Big data en statistiek
Om het kwartier een volkstelling …
Publicatiedatum: 7/12/2016
Analyse - Structurele ondernemingstatistieken 2014Analyse
Structurele ondernemingsstatistieken 2014
Publicatiedatum: 10/08/2016
Analyse - Multidimensionale analyse van de armoedeAnalyse
Multidimensionale analyse van de armoede
Publicatiedatum: 11/07/2016
Analyse - Structurele ondernemingstatistieken 2013Analyse
Structurele ondernemingsstatistieken 2013
Publicatiedatum: 06/10/2015
Analyse - Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013)Analyse
Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013)
Publicatiedatum: 15/01/2015
Analyse - Arbeidsparticipatie en gezondheidsproblemen of handicapAnalyse
Arbeidsparticipatie en gezondheidsproblemen of handicap
Publicatiedatum: 18/09/2014