In de kijker 2017

In de kijker - 14 februari 2017

De liefdesappel valt niet ver van de boom

Van alle Belgen zijn West-Vlamingen van geboorte het meest geneigd om een koppel te vormen met iemand die eveneens geboren is in die provincie. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium.

Op 1 januari 2016 woonden bijna 8 op 10 mensen afkomstig uit West-Vlaanderen (78%) samen met een partner die eveneens geboren is in West-Vlaanderen. Ook in de rest van Vlaanderen is men tamelijk “honkvast” in de liefde. Mensen geboren in de provincies Antwerpen (75%), Limburg (73%) en Oost-Vlaanderen (72%) wonen immers eveneens vaak samen met personen die daar eveneens geboren zijn. Luik is de Waalse provincie waar men het vaakst samenwoont met een partner geboren in dezelfde provincie (73%), gevolgd door Henegouwen (67%) en Luxemburg (58%).

Aan de andere kant van het spectrum zoeken Waals-Brabanders van geboorte het vaakst een geliefde die geboren is in een andere provincie. Slechts 26% van hen woont samen met een partner die in dezelfde provincie is geboren, 23% doet dat met iemand uit Brussel en 18% met iemand uit Henegouwen. Henegouwers van geboorte hebben ook succes bij Namenaren van geboorte; in 15% van de gevallen hebben die een partner die in Henegouwen geboren is. In Vlaanderen speelt zich vaak iets moois af tussen Vlaams-Brabanders en Antwerpenaren van geboorte (13% van de partnerschappen van de mensen die in Vlaams-Brabant zijn geboren).

44% van de Brusselaars van geboorte vindt een partner die in dezelfde regio geboren is. Als dat niet het geval is, vormen ze het vaakst een koppel met een partner die geboren is in het buitenland. Dat is het geval voor 15 van de 100 mensen die begin 2016 samenwoonden. Ook Henegouwnaren (11%) en Luikenaren (10%) van geboorte hebben partners die in meer dan 1 op 10 gevallen geboren zijn in het buitenland. De vijf Vlaamse provincies bengelen achteraan. Mensen die geboren zijn in het buitenland wonen overigens in 67% van de gevallen samen met iemand die eveneens in het buitenland geboren is.

Percentage samenwonende partners per geboorteplaats (2016)

 Partner geboren in zelfde provincie of gewestPartner geboren in een andere provincie of gewestPartner geboren in buitenland
West-Vlaanderen78,1 %18,0 %3,8 %
Antwerpen74,7 %19,5 %5,8 %
Limburg72,9 %20,2 %6,9 %
Luik72,6 %17,8 %9,7 %
Oost-Vlaanderen72,0 %23,6 %4,4 %
Henegouwen66,8 %22,4 %10,8 %
Luxemburg57,9 %32,5 %9,6 %
Vlaams-Brabant50,3 %45,0 %4,6 %
Namen49,1 %43,0 %7,8 %
Brussels Hfdst. Gewest44,3 %40,3 %15,4 %
Waals-Brabant26,5 %64,3 %9,2 %
Bron: Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium.

Opmerking: De berekening om koppels te identificeren is gebaseerd op een algoritme en betreft zowel gehuwde paren als wettelijk of feitelijk samenwonende paren.
De plaats van geboorte is gelinkt aan de gemeenten waar de geboorte plaatsvond en niet aan de gemeente van domicilie bij de geboorte. Personen geboren in een bepaalde provincie brengen dus niet automatisch hun jeugd door in die provincie.