Uitbrengkalender

 januari - voorziene publicatiedataperiodeBevestigde publicatiedatum
10 januari 2017Maandelijks indexcijfer van de landbouwprijzen en gemiddelde maandelijkse prijzen (output- en input-)m-2016-11OK
13 januari 2017Indexen van de loonmassat-2016-03OK
13 januari 2017Indexen van de gewerkte urent-2016-03OK
16 januari 2017Inkomens en levensomstandigheden (EU-SILC): snelle indicatoreny-2016OK
16 januari 2017Geharmoniseerde consumptieprijsindexm-2016-12OK
17 januari 2017Doodsoorzakeny-2014OK
17 januari 2017Foeto-infantiele sterftey-2014OK
17 januari 2017Faillissementenm-2016-12OK
18 januari 2017Maandevolutie van de btw-plichtige ondernemingenm-2016-10OK
18 januari 2017Maandevolutie van de btw-plichtige ondernemingenm-2016-11OK
20 januari 2017Indexen van de omzet van de kleinhandelm-2016-11OK
20 januari 2017Slachtingen van dierenm-2016-11OK
25 januari 2017Productie-indexen in de industrie en bouwm-2016-11OK
25 januari 2017Productie per productcode en hoofdactiviteit (Prodcom)m-2016-10OK
30 januari 2017Consumptieprijsindex - Gezondheidsindexm-2017-01OK
30 januari 2017Omzetindexen in de industriem-2016-11OK
31 januari 2017ICT-indicatoren bij huishoudens en individueny-2016OK
31 januari 2017Afzetprijsindexen (industrie)m-2016-12OK
31 januari 2017Bouwvergunningen: residentiële en niet-residentiële gebouwenm-2016-10OK
 februari - voorziene publicatiedataperiodeBevestigde publicatiedatum
01 februari 2017Maandelijks indexcijfer van de landbouwprijzen en gemiddelde maandelijkse prijzen (output- en input-)m-2016-12OK
09 februari 2017Inschrijvingen van motorvoertuigeny-2016OK
20 februari 2017Geharmoniseerde consumptieprijsindexm-2017-01OK
20 februari 2017Faillissementenm-2017-01OK
22 februari 2017Indexen van de omzet van de kleinhandelm-2016-12OK
23 februari 2017Maandevolutie van de btw-plichtige ondernemingenm-2016-12OK
24 februari 2017Productie-indexen in de industrie en bouwm-2016-12OK
24 februari 2017Productie per productcode en hoofdactiviteit (Prodcom)m-2016-11 
27 februari 2017Consumptieprijsindex - Gezondheidsindexm-2017-02OK
28 februari 2017Omzet en investeringen volgens btw-aangiftent-2016-04 
28 februari 2017Afzetprijsindexen (industrie)m-2017-01 
28 februari 2017Omzetindexen in de industriem-2016-12 
28 februari 2017Bouwvergunningen: residentiële en niet-residentiële gebouwenm-2016-11 
 maart - voorziene publicatiedataperiodeBevestigde publicatiedatum
01 maart 2017Maandelijks indexcijfer van de landbouwprijzen en gemiddelde maandelijkse prijzen (output- en input-)m-2017-01 
02 maart 2017Vacatures op de arbeidsmarktt-2016-04 
02 maart 2017Afzetprijsindex in de bouwnijverheidt-2016-04 
08 maart 2017Slachtingen van dierenm-2016-12 
08 maart 2017Slachtingen van diereny-2016 
14 maart 2017Geharmoniseerde consumptieprijsindexm-2017-02 
15 maart 2017Kwartaalindex van de arbeidskostent-2016-04 
20 maart 2017Landbouwcijfers - toestand in november - teelten en dieren per gewest, provincie en landbouwstreeky-2016 
20 maart 2017Landbouwcijfers - toestand in november - teelten en dieren per gemeentey-2016 
21 maart 2017Faillissementenm-2017-02 
22 maart 2017Indexen van de omzet van de kleinhandelm-2017-01 
24 maart 2017Residentiële vastgoedprijsindext-2016-04 
24 maart 2017Productie-indexen in de industrie en bouwm-2017-01 
24 maart 2017Productie per productcode en hoofdactiviteit (Prodcom)m-2016-12 
28 maart 2017Maandevolutie van de btw-plichtige ondernemingenm-2017-01 
30 maart 2017Consumptieprijsindex - Gezondheidsindexm-2017-03 
30 maart 2017Omzetindexen in de industriem-2017-01 
31 maart 2017Raming van de oogsty-2016 
31 maart 2017Afzetprijsindexen (industrie)m-2017-02 
31 maart 2017Afzetprijsindex voor de dienstent-2016-04 
31 maart 2017Bouwvergunningen: residentiële en niet-residentiële gebouwenm-2016-12 
 april - voorziene publicatiedataperiodeBevestigde publicatiedatum
03 april 2017Werkgelegenheid, werkloosheid, structuur arbeidsmarkty-2016 
03 april 2017Werkgelegenheid, werkloosheid, structuur arbeidsmarktt-2016-04 
03 april 2017Slachtingen van dierenm-2017-01 
03 april 2017Rundveestapelm-2016-11 
03 april 2017Varkensstapely-2016 
04 april 2017Maandelijks indexcijfer van de landbouwprijzen en gemiddelde maandelijkse prijzen (output- en input-)m-2017-02 
04 april 2017Moedersterftey-2014 
12 april 2017Geharmoniseerde consumptieprijsindexm-2017-03 
14 april 2017Indexen van de loonmassat-2016-04 
14 april 2017Indexen van de gewerkte urent-2016-04 
14 april 2017Index van werknemers en werkzame personent-2016-04 
20 april 2017Faillissementenm-2017-03 
20 april 2017Indexen van de omzet van de kleinhandelm-2017-02 
25 april 2017Productie-indexen in de industrie en bouwm-2017-02 
25 april 2017Productie per productcode en hoofdactiviteit (Prodcom)m-2017-01 
26 april 2017Maandevolutie van de btw-plichtige ondernemingenm-2017-02 
27 april 2017Consumptieprijsindex - Gezondheidsindexm-2017-04 
28 april 2017Afzetprijsindexen (industrie)m-2017-03 
28 april 2017Omzetindexen in de industriem-2017-02 
28 april 2017Bouwvergunningen: residentiële en niet-residentiële gebouwenm-2017-01 
 mei - voorziene publicatiedataperiodeBevestigde publicatiedatum
02 mei 2017Vastgoedprijzeny-2016 
02 mei 2017Slachtingen van dierenm-2017-02 
03 mei 2017Maandelijks indexcijfer van de landbouwprijzen en gemiddelde maandelijkse prijzen (output- en input-)m-2017-03 
03 mei 2017Zeevisserijy-2016 
15 mei 2017Geharmoniseerde consumptieprijsindexm-2017-04 
19 mei 2017Indexen van de omzet van de kleinhandelm-2017-03 
23 mei 2017Faillissementenm-2017-04 
24 mei 2017Productie-indexen in de industrie en bouwm-2017-03 
24 mei 2017Productie per productcode en hoofdactiviteit (Prodcom)m-2017-02 
25 mei 2017Maandevolutie van de btw-plichtige ondernemingenm-2017-03 
30 mei 2017Consumptieprijsindex - Gezondheidsindexm-2017-05 
30 mei 2017Omzetindexen in de industriem-2017-03 
31 mei 2017Omzet en investeringen volgens btw-aangiftent-2017-01 
31 mei 2017Vacatures op de arbeidsmarkty-2016 
31 mei 2017Afzetprijsindexen (industrie)m-2017-04 
31 mei 2017Bouwvergunningen: residentiële en niet-residentiële gebouwenm-2017-02 
 juni - voorziene publicatiedataperiodeBevestigde publicatiedatum
01 juni 2017Landbouwcijfers - toestand in november - volledige resultaten per arrondissement en provincie in de landbouwstrekeny-2016 
01 juni 2017Landbouwcijfers - toestand in november - volledige resultaten per gemeentey-2016 
01 juni 2017Landbouwcijfers - toestand in november - volledige resultaten per gewest, provincie en landbouwstreeky-2016 
01 juni 2017Landbouwcijfers - toestand in november - resultaten volgens grootteklassey-2016 
02 juni 2017Vacatures op de arbeidsmarktt-2017-01 
02 juni 2017Afzetprijsindex in de bouwnijverheidt-2017-01 
05 juni 2017Maandelijks indexcijfer van de landbouwprijzen en gemiddelde maandelijkse prijzen (output- en input-)m-2017-04 
05 juni 2017Slachtingen van dierenm-2017-03 
14 juni 2017Geharmoniseerde consumptieprijsindexm-2017-05 
15 juni 2017Kwartaalindex van de arbeidskostent-2017-01 
20 juni 2017Faillissementenm-2017-05 
21 juni 2017Indexen van de omzet van de kleinhandelm-2017-04 
23 juni 2017Productie-indexen in de industrie en bouwm-2017-04 
23 juni 2017Productie per productcode en hoofdactiviteit (Prodcom)m-2017-03 
26 juni 2017Residentiële vastgoedprijsindext-2017-01 
28 juni 2017Maandevolutie van de btw-plichtige ondernemingenm-2017-04 
29 juni 2017Consumptieprijsindex - Gezondheidsindexm-2017-06 
30 juni 2017Consumentenkrediets-2016-02 
30 juni 2017Horeca (Toerisme en hotelwezen)y-2016 
30 juni 2017Afzetprijsindexen (industrie)m-2017-05 
30 juni 2017Afzetprijsindex voor de dienstent-2017-01 
30 juni 2017Omzetindexen in de industriem-2017-04 
30 juni 2017Bouwvergunningen: residentiële en niet-residentiële gebouwenm-2017-03 
30 juni 2017Vastgoedprijzent-2017-1 
30 juni 2017Structuur en loop van de bevolkingy-2017 
 juli - voorziene publicatiedataperiodeBevestigde publicatiedatum
03 juli 2017Medische indexy-2017 
04 juli 2017Verkeersongevallen en slachtoffersy-2016 
05 juli 2017Maandelijks indexcijfer van de landbouwprijzen en gemiddelde maandelijkse prijzen (output- en input-)m-2017-05 
05 juli 2017Slachtingen van dierenm-2017-04 
05 juli 2017Voortgezette opleidingeny-2015 
13 juli 2017Werkgelegenheid, werkloosheid, structuur arbeidsmarktt-2017-01 
13 juli 2017Geharmoniseerde consumptieprijsindexm-2017-06 
14 juli 2017Indexen van de loonmassat-2017-01 
14 juli 2017Indexen van de gewerkte urent-2017-01 
14 juli 2017Index van werknemers en werkzame personent-2017-01 
14 juli 2017Inkomen en levensomstandigheden (EU-SILC)y-2016 
20 juli 2017Faillissementenm-2017-06 
20 juli 2017Indexen van de omzet van de kleinhandelm-2017-05 
25 juli 2017Productie-indexen in de industrie en bouwm-2017-05 
25 juli 2017Productie per productcode en hoofdactiviteit (Prodcom)m-2017-04 
26 juli 2017Zuivelstatistiekeny-2016 
27 juli 2017Maandevolutie van de btw-plichtige ondernemingenm-2017-05 
28 juli 2017Consumptieprijsindex - Gezondheidsindexm-2017-07 
28 juli 2017Omzetindexen in de industriem-2017-05 
31 juli 2017Afzetprijsindexen (industrie)m-2017-06 
31 juli 2017Bouwvergunningen: residentiële en niet-residentiële gebouwenm-2017-04 
 augustus - voorziene publicatiedataperiodeBevestigde publicatiedatum
01 augustus 2017Structuur en verdeling van de loneny-2015 
02 augustus 2017Sterftey-2016 
02 augustus 2017Maandelijks indexcijfer van de landbouwprijzen en gemiddelde maandelijkse prijzen (output- en input-)m-2017-06 
04 augustus 2017Slachtingen van dierenm-2017-05 
16 augustus 2017Geharmoniseerde consumptieprijsindexm-2017-07 
22 augustus 2017Faillissementenm-2017-07 
23 augustus 2017Indexen van de omzet van de kleinhandelm-2017-06 
25 augustus 2017Productie-indexen in de industrie en bouwm-2017-06 
25 augustus 2017Productie per productcode en hoofdactiviteit (Prodcom)m-2017-05 
28 augustus 2017Maandevolutie van de btw-plichtige ondernemingenm-2017-06 
29 augustus 2017Voornameny-2017 
29 augustus 2017Sterftetafelsy-2016 
30 augustus 2017Consumptieprijsindex - Gezondheidsindexm-2017-08 
30 augustus 2017Omzetindexen in de industriem-2017-06 
31 augustus 2017Omzet en investeringen volgens btw-aangiftent-2017-02 
31 augustus 2017Afzetprijsindexen (industrie)m-2017-07 
31 augustus 2017Bouwvergunningen: residentiële en niet-residentiële gebouwenm-2017-05 
 september - voorziene publicatiedataperiodeBevestigde publicatiedatum
01 september 2017Maandelijks indexcijfer van de landbouwprijzen en gemiddelde maandelijkse prijzen (output- en input-)m-2017-07 
01 september 2017Slachtingen van dierenm-2017-06 
04 september 2017Vacatures op de arbeidsmarktt-2017-02 
04 september 2017Afzetprijsindex in de bouwnijverheidt-2017-02 
20 september 2017Faillissementenm-2017-08 
14 september 2017Geharmoniseerde consumptieprijsindexm-2017-08 
15 september 2017Kwartaalindex van de arbeidskostent-2017-02 
21 september 2017Indexen van de omzet van de kleinhandelm-2017-07 
25 september 2017Residentiële vastgoedprijsindext-2017-02 
25 september 2017Productie-indexen in de industrie en bouwm-2017-07 
25 september 2017Productie per productcode en hoofdactiviteit (Prodcom)m-2017-06 
27 september 2017Maandevolutie van de btw-plichtige ondernemingenm-2017-07 
27 september 2017Vastgoedprijzent-2017-2 
28 september 2017Consumptieprijsindex - Gezondheidsindexm-2017-09 
29 september 2017Afzetprijsindexen (industrie)m-2017-08 
29 september 2017Afzetprijsindex voor de dienstent-2017-02 
29 september 2017Omzetindexen in de industriem-2017-07 
29 september 2017Bouwvergunningen: residentiële en niet-residentiële gebouwenm-2017-06 
 oktober - voorziene publicatiedataperiodeBevestigde publicatiedatum
02 oktober 2017Huishoudbudgety-2016 
02 oktober 2017Werkgelegenheid, werkloosheid, structuur arbeidsmarktt-2017-02 
02 oktober 2017Grootte van het voertuigenpark op 01/08y-2017 
03 oktober 2017Bevooradingsbalansen - vleesy-2016 
03 oktober 2017Bioscoopzaleny-2016 
04 oktober 2017Maandelijks indexcijfer van de landbouwprijzen en gemiddelde maandelijkse prijzen (output- en input-)m-2017-08 
04 oktober 2017Slachtingen van dierenm-2017-07 
13 oktober 2017Onderzoek vakanties en reizeny-2016 
13 oktober 2017Geharmoniseerde consumptieprijsindexm-2017-09 
13 oktober 2017Indexen van de loonmassat-2017-02 
13 oktober 2017Indexen van de gewerkte urent-2017-02 
13 oktober 2017Index van werknemers en werkzame personent-2017-02 
13 oktober 2017Luchtvaarty-2016 
16 oktober 2017Btw-plichtige ondernemingen (jaarlijk)y-2016 
16 oktober 2017Inkomen en levensomstandigheden (EU-SILC): ad hoc moduley-2016 
20 oktober 2017Indexen van de omzet van de kleinhandelm-2017-08 
24 oktober 2017Faillissementenm-2017-09 
25 oktober 2017Productie-indexen in de industrie en bouwm-2017-08 
25 oktober 2017Productie per productcode en hoofdactiviteit (Prodcom)m-2017-07 
26 oktober 2017Fiscale inkomensy-2015 
26 oktober 2017Maandevolutie van de btw-plichtige ondernemingenm-2017-08 
27 oktober 2017Goederenvervoer over de wegy-2016 
30 oktober 2017Consumptieprijsindex - Gezondheidsindexm-2017-10 
30 oktober 2017Omzetindexen in de industriem-2017-08 
31 oktober 2017Afzetprijsindexen (industrïe)m-2017-09 
31 oktober 2017Bouwvergunningen: residentiële en niet-residentiële gebouwenm-2017-07 
 november - voorziene publicatiedataperiodeBevestigde publicatiedatum
03 november 2017Maandelijks indexcijfer van de landbouwprijzen en gemiddelde maandelijkse prijzen (output- en input-)m-2017-09 
03 november 2017Slachtingen van dierenm-2017-08 
14 november 2017Geharmoniseerde consumptieprijsindexm-2017-10 
21 november 2017Faillissementenm-2017-10 
22 november 2017Indexen van de omzet van de kleinhandelm-2017-09 
24 november 2017Productie-indexen in de industrie en bouwm-2017-09 
24 november 2017Productie per productcode en hoofdactiviteit (Prodcom)m-2017-08 
28 november 2017Maandevolutie van de btw-plichtige ondernemingenm-2017-09 
29 november 2017Consumptieprijsindex - Gezondheidsindexm-2017-11 
30 november 2017Omzet en investeringen volgens btw-aangiftent-2017-03 
30 november 2017Afzetprijsindexen (industrie)m-2017-10 
30 november 2017Omzetindexen in de industriem-2017-09 
30 november 2017Bouwvergunningen: residentiële en niet-residentiële gebouwenm-2017-08 
 december - voorziene publicatiedataperiodeBevestigde publicatiedatum
01 december 2017Slachtingen van dierenm-2017-09 
04 december 2017Vacatures op de arbeidsmarktt-2017-03 
04 december 2017Afzetprijsindex in de bouwnijverheidt-2017-03 
06 december 2017Maandelijks indexcijfer van de landbouwprijzen en gemiddelde maandelijkse prijzen (output- en input-)m-2017-10 
12 december 2017Landbouweconomische rekeningeny-2017 
14 december 2017Geharmoniseerde consumptieprijsindexm-2017-11 
15 december 2017Doodsoorzakeny-2015 
15 december 2017Foeto-infantiele sterftey-2015 
15 december 2017ICT-gebruik en E-commerce bij ondernemingeny-2017 
20 december 2017Faillissementenm-2017-11 
20 december 2017Vastgoedprijzent-2017-3 
21 december 2017ICT-indicatoren bij huishoudens en individueny-2017 
21 december 2017Indexen van de omzet van de kleinhandelm-2017-10 
22 december 2017Consumentenkrediets-2017-01 
22 december 2017Werkgelegenheid, werkloosheid, structuur arbeidsmarktt-2017-03 
22 december 2017Consumptieprijsindex - Gezondheidsindexm-2017-12 
22 december 2017Afzetprijsindexen (industrie)m-2017-11 
22 december 2017Productie-indexen in de industrie en bouwm-2017-10 
22 december 2017Afzetprijsindex voor de dienstent-2017-03