Uitbrengkalender

 januari - voorziene publicatiedataperiodeBevestigde publicatiedatum
10 januari 2017Maandelijks indexcijfer van de landbouwprijzen en gemiddelde maandelijkse prijzen (output- en input-)m-2016-11OK
13 januari 2017Indexen van de loonmassat-2016-03OK
13 januari 2017Indexen van de gewerkte urent-2016-03OK
16 januari 2017Inkomens en levensomstandigheden (EU-SILC): snelle indicatoreny-2016OK
16 januari 2017Geharmoniseerde consumptieprijsindexm-2016-12OK
17 januari 2017Doodsoorzakeny-2014OK
17 januari 2017Foeto-infantiele sterftey-2014OK
17 januari 2017Faillissementenm-2016-12OK
18 januari 2017Maandevolutie van de btw-plichtige ondernemingenm-2016-10OK
18 januari 2017Maandevolutie van de btw-plichtige ondernemingenm-2016-11OK
20 januari 2017Indexen van de omzet van de kleinhandelm-2016-11OK
20 januari 2017Slachtingen van dierenm-2016-11OK
25 januari 2017Productie-indexen in de industrie en bouwm-2016-11OK
25 januari 2017Productie per productcode en hoofdactiviteit (Prodcom)m-2016-10OK
30 januari 2017Consumptieprijsindex - Gezondheidsindexm-2017-01OK
30 januari 2017Omzetindexen in de industriem-2016-11OK
31 januari 2017ICT-indicatoren bij huishoudens en individueny-2016OK
31 januari 2017Afzetprijsindexen (industrie)m-2016-12OK
31 januari 2017Bouwvergunningen: residentiële en niet-residentiële gebouwenm-2016-10OK
 februari - voorziene publicatiedataperiodeBevestigde publicatiedatum
01 februari 2017Maandelijks indexcijfer van de landbouwprijzen en gemiddelde maandelijkse prijzen (output- en input-)m-2016-12OK
09 februari 2017Inschrijvingen van motorvoertuigeny-2016OK
20 februari 2017Geharmoniseerde consumptieprijsindexm-2017-01OK
20 februari 2017Faillissementenm-2017-01OK
22 februari 2017Indexen van de omzet van de kleinhandelm-2016-12OK
23 februari 2017Zeevisserijy-2016OK
23 februari 2017Maandevolutie van de btw-plichtige ondernemingenm-2016-12OK
24 februari 2017Productie-indexen in de industrie en bouwm-2016-12OK
24 februari 2017Productie per productcode en hoofdactiviteit (Prodcom)m-2016-11OK
27 februari 2017Consumptieprijsindex - Gezondheidsindexm-2017-02OK
28 februari 2017Omzet en investeringen volgens btw-aangiftent-2016-04OK
28 februari 2017Afzetprijsindexen (industrie)m-2017-01OK
28 februari 2017Omzetindexen in de industriem-2016-12OK
28 februari 2017Bouwvergunningen: residentiële en niet-residentiële gebouwenm-2016-11OK
 maart - voorziene publicatiedataperiodeBevestigde publicatiedatum
01 maart 2017Maandelijks indexcijfer van de landbouwprijzen en gemiddelde maandelijkse prijzen (output- en input-)m-2017-01OK
02 maart 2017Afzetprijsindex in de bouwnijverheidt-2016-04OK
07 maart 2017Slachtingen van dierenm-2016-12OK
07 maart 2017Slachtingen van diereny-2016OK
07 maart 2017Kwartaalindex van de arbeidskostent-2016-04OK
08 maart 2017Moedersterftey-2014OK
09 maart 2017Vacatures op de arbeidsmarktt-2016-04OK
14 maart 2017Geharmoniseerde consumptieprijsindexm-2017-02OK
15 maart 2017Productie-indexen in de bouwnijverheidm-2017-01OK
15 maart 2017Index van werknemers en werkzame personent-2016-04OK
21 maart 2017Faillissementenm-2017-02OK
21 maart 2017Maandevolutie van de btw-plichtige ondernemingenm-2017-01OK
22 maart 2017Indexen van de omzet van de kleinhandelm-2017-01OK
23 maart 2017Werkgelegenheid, werkloosheid, structuur arbeidsmarkty-2016OK
23 maart 2017Werkgelegenheid, werkloosheid, structuur arbeidsmarktt-2016-04OK
24 maart 2017Residentiële vastgoedprijsindext-2016-04OK
24 maart 2017Productie-indexen in de industriem-2017-01OK
24 maart 2017Productie per productcode en hoofdactiviteit (Prodcom)m-2016-12OK
30 maart 2017Consumptieprijsindex - Gezondheidsindexm-2017-03OK
30 maart 2017Omzetindexen in de industriem-2017-01OK
30 maart 2017Indexen van de loonmassat-2016-04OK
30 maart 2017Indexen van de gewerkte urent-2016-04OK
31 maart 2017Afzetprijsindexen (industrie)m-2017-02OK
31 maart 2017Afzetprijsindex voor de dienstent-2016-04OK
31 maart 2017Bouwvergunningen: residentiële en niet-residentiële gebouwenm-2016-12OK
 april - voorziene publicatiedataperiodeBevestigde publicatiedatum
03 april 2017Slachtingen van dierenm-2017-01OK
04 april 2017Maandelijks indexcijfer van de landbouwprijzen en gemiddelde maandelijkse prijzen (output- en input-)m-2017-02OK
12 april 2017Geharmoniseerde consumptieprijsindexm-2017-03OK
14 april 2017Productie-indexen in de bouwnijverheidm-2017-02OK
20 april 2017Faillissementenm-2017-03OK
20 april 2017Maandevolutie van de btw-plichtige ondernemingenm-2017-02OK
20 april 2017Slachtingen van dierenm-2017-02OK
25 april 2017Productie-indexen in de industriem-2017-02OK
27 april 2017Consumptieprijsindex - Gezondheidsindexm-2017-04OK
28 april 2017Productie per productcode en hoofdactiviteit (Prodcom)m-2017-01OK
28 april 2017Afzetprijsindexen (industrie)m-2017-03OK
28 april 2017Omzetindexen in de industriem-2017-02OK
28 april 2017Bouwvergunningen: residentiële en niet-residentiële gebouwenm-2017-01OK
 mei - voorziene publicatiedataperiodeBevestigde publicatiedatum
04 mei 2017Maandelijks indexcijfer van de landbouwprijzen en gemiddelde maandelijkse prijzen (output- en input-)m-2017-03OK
09 mei 2017Vastgoedprijzeny-2016OK
10 mei 2017Indexen van de omzet van de kleinhandelm-2017-02OK
15 mei 2017Geharmoniseerde consumptieprijsindexm-2017-04OK
15 mei 2017Inkomen en levensomstandigheden (EU-SILC)y-2016OK
15 mei 2017Productie-indexen in de bouwnijverheidm-2017-03OK
19 mei 2017Indexen van de omzet van de kleinhandelm-2017-03OK
19 mei 2017Slachtingen van dierenm-2017-03OK
23 mei 2017Faillissementenm-2017-04OK
24 mei 2017Productie-indexen in de industriem-2017-03OK
24 mei 2017Productie per productcode en hoofdactiviteit (Prodcom)m-2017-02OK
24 mei 2017Maandevolutie van de btw-plichtige ondernemingenm-2017-03OK
29 mei 2017Landbouwcijfers 2016 Tabel A resultaten volgens uitgebreide lijst van variabeleny-2016OK
30 mei 2017Consumptieprijsindex - Gezondheidsindexm-2017-05OK
30 mei 2017Omzetindexen in de industriem-2017-03OK
31 mei 2017Omzet en investeringen volgens btw-aangiftent-2017-01OK
31 mei 2017Afzetprijsindexen (industrie)m-2017-04OK
31 mei 2017Bouwvergunningen: residentiële en niet-residentiële gebouwenm-2017-02OK
 juni - voorziene publicatiedataperiodeBevestigde publicatiedatum
01 juni 2017Kwartaalindex van de arbeidskostent-2017-01OK
02 juni 2017Afzetprijsindex in de bouwnijverheidt-2017-01OK
06 juni 2017Maandelijks indexcijfer van de landbouwprijzen en gemiddelde maandelijkse prijzen (output- en input-)m-2017-04OK
07 juni 2017Verkeersongevallen en slachtoffersy-2016OK
13 juni 2017Structuur en loop van de bevolkingy-2017OK
14 juni 2017Geharmoniseerde consumptieprijsindexm-2017-05OK
14 juni 2017Slachtingen van dierenm-2017-04OK
15 juni 2017Productie-indexen in de bouwnijverheidm-2017-04OK
15 juni 2017Index van werknemers en werkzame personent-2017-01OK
15 juni 2017Vacatures op de arbeidsmarktt-2017-01OK
15 juni 2017Vacatures op de arbeidsmarkty-2016OK
20 juni 2017Faillissementenm-2017-05OK
21 juni 2017Indexen van de omzet van de kleinhandelm-2017-04OK
23 juni 2017Productie-indexen in de industriem-2017-04OK
23 juni 2017Horeca (Toerisme en hotelwezen)y-2016OK
26 juni 2017Residentiële vastgoedprijsindext-2017-01OK
29 juni 2017Maandevolutie van de btw-plichtige ondernemingenm-2017-04OK
29 juni 2017Consumptieprijsindex - Gezondheidsindexm-2017-06OK
30 juni 2017Productie per productcode en hoofdactiviteit (Prodcom)m-2017-03OK
30 juni 2017Indexen van de loonmassat-2017-01OK
30 juni 2017Indexen van de gewerkte urent-2017-01OK
30 juni 2017Consumentenkrediets-2016-02 
30 juni 2017Afzetprijsindexen (industrie)m-2017-05OK
30 juni 2017Afzetprijsindex voor de dienstent-2017-01OK
30 juni 2017Omzetindexen in de industriem-2017-04OK
30 juni 2017Bouwvergunningen: residentiële en niet-residentiële gebouwenm-2017-03OK
30 juni 2017Vastgoedprijzent-2017-1OK
 juli - voorziene publicatiedataperiodeBevestigde publicatiedatum
04 juli 2017Medische indexy-2017OK
13 juli 2017Werkgelegenheid, werkloosheid, structuur arbeidsmarktt-2017-01OK
13 juli 2017Geharmoniseerde consumptieprijsindexm-2017-06OK
14 juli 2017Productie-indexen in de bouwnijverheidm-2017-05OK
17 juli 2017Maandelijks indexcijfer van de landbouwprijzen en gemiddelde maandelijkse prijzen (output- en input-)m-2017-05OK
19 juli 2017Zuivelstatistiekeny-2016OK
20 juli 2017Faillissementenm-2017-06OK
20 juli 2017Indexen van de omzet van de kleinhandelm-2017-05OK
25 juli 2017Productie-indexen in de industriem-2017-05OK
25 juli 2017Productie per productcode en hoofdactiviteit (Prodcom)m-2017-04OK
28 juli 2017Consumptieprijsindex - Gezondheidsindexm-2017-07OK
28 juli 2017Omzetindexen in de industriem-2017-05OK
31 juli 2017Afzetprijsindexen (industrie)m-2017-06OK
 augustus - voorziene publicatiedataperiodeBevestigde publicatiedatum
01 augustus 2017Maandevolutie van de btw-plichtige ondernemingenm-2017-05OK
03 augustus 2017Maandelijks indexcijfer van de landbouwprijzen en gemiddelde maandelijkse prijzen (output- en input-)m-2017-06 
04 augustus 2017Slachtingen van dierenm-2017-05OK
10 augustus 2017Bouwvergunningen: residentiële en niet-residentiële gebouwenm-2017-04OK
10 augustus 2017Sterftey-2016OK
10 augustus 2017Sterftetafelsy-2016OK
11 augustus 2017Productie-indexen in de bouwnijverheidm-2017-06OK
16 augustus 2017Geharmoniseerde consumptieprijsindexm-2017-07OK
22 augustus 2017Faillissementenm-2017-07OK
22 augustus 2017Slachtingen van dierenm-2017-06OK
23 augustus 2017Indexen van de omzet van de kleinhandelm-2017-06OK
25 augustus 2017Productie-indexen in de industriem-2017-06OK
28 augustus 2017Maandevolutie van de btw-plichtige ondernemingenm-2017-06OK
29 augustus 2017Voornameny-2017OK
30 augustus 2017Consumptieprijsindex - Gezondheidsindexm-2017-08OK
30 augustus 2017Omzetindexen in de industriem-2017-06OK
31 augustus 2017Omzet en investeringen volgens btw-aangiftent-2017-02OK
31 augustus 2017Afzetprijsindexen (industrie)m-2017-07OK
 september - voorziene publicatiedataperiodeBevestigde publicatiedatum
01 september 2017Maandelijks indexcijfer van de landbouwprijzen en gemiddelde maandelijkse prijzen (output- en input-)m-2017-07OK
04 september 2017Afzetprijsindex in de bouwnijverheidt-2017-02OK
07 september 2017Vacatures op de arbeidsmarktt-2017-02OK
08 september 2017Bouwvergunningen: residentiële en niet-residentiële gebouwenm-2017-05OK
14 september 2017Geharmoniseerde consumptieprijsindexm-2017-08OK
15 september 2017Kwartaalindex van de arbeidskostent-2017-02OK
15 september 2017Productie-indexen in de bouwnijverheidm-2017-07 
15 september 2017Grootte van het voertuigenpark op 01/08y-2017OK
20 september 2017Voortgezette opleidingeny-2015OK
20 september 2017Faillissementenm-2017-08 
21 september 2017Indexen van de omzet van de kleinhandelm-2017-07 
21 september 2017Structuur en verdeling van de loneny-2015 
25 september 2017Residentiële vastgoedprijsindext-2017-02 
25 september 2017Productie-indexen in de industriem-2017-07 
25 september 2017Productie per productcode en hoofdactiviteit (Prodcom)m-2017-05 
25 september 2017Productie per productcode en hoofdactiviteit (Prodcom)m-2017-06 
27 september 2017Maandevolutie van de btw-plichtige ondernemingenm-2017-07 
27 september 2017Vastgoedprijzent-2017-2 
28 september 2017Consumptieprijsindex - Gezondheidsindexm-2017-09 
29 september 2017Afzetprijsindexen (industrie)m-2017-08 
29 september 2017Afzetprijsindex voor de dienstent-2017-02 
29 september 2017Omzetindexen in de industriem-2017-07 
29 september 2017Bouwvergunningen: residentiële en niet-residentiële gebouwenm-2017-06 
 oktober - voorziene publicatiedataperiodeBevestigde publicatiedatum
02 oktober 2017Huishoudbudgety-2016 
02 oktober 2017Werkgelegenheid, werkloosheid, structuur arbeidsmarktt-2017-02 
03 oktober 2017Bevooradingsbalansen - vleesy-2016 
03 oktober 2017Bioscoopzaleny-2016 
04 oktober 2017Maandelijks indexcijfer van de landbouwprijzen en gemiddelde maandelijkse prijzen (output- en input-)m-2017-08 
04 oktober 2017Slachtingen van dierenm-2017-07 
13 oktober 2017Onderzoek vakanties en reizeny-2016 
13 oktober 2017Geharmoniseerde consumptieprijsindexm-2017-09 
13 oktober 2017Indexen van de loonmassat-2017-02 
13 oktober 2017Indexen van de gewerkte urent-2017-02 
13 oktober 2017Index van werknemers en werkzame personent-2017-02 
13 oktober 2017Luchtvaarty-2016 
13 oktober 2017Productie-indexen in de bouwnijverheidm-2017-08 
16 oktober 2017Btw-plichtige ondernemingen (jaarlijk)y-2016 
16 oktober 2017Inkomen en levensomstandigheden (EU-SILC): ad hoc moduley-2016 
20 oktober 2017Indexen van de omzet van de kleinhandelm-2017-08 
24 oktober 2017Faillissementenm-2017-09 
25 oktober 2017Productie-indexen in de industriem-2017-08 
25 oktober 2017Productie per productcode en hoofdactiviteit (Prodcom)m-2017-07 
26 oktober 2017Fiscale inkomensy-2015 
26 oktober 2017Maandevolutie van de btw-plichtige ondernemingenm-2017-08 
27 oktober 2017Goederenvervoer over de wegy-2016 
30 oktober 2017Consumptieprijsindex - Gezondheidsindexm-2017-10 
30 oktober 2017Omzetindexen in de industriem-2017-08 
31 oktober 2017Afzetprijsindexen (industrïe)m-2017-09 
31 oktober 2017Bouwvergunningen: residentiële en niet-residentiële gebouwenm-2017-07 
 november - voorziene publicatiedataperiodeBevestigde publicatiedatum
03 november 2017Maandelijks indexcijfer van de landbouwprijzen en gemiddelde maandelijkse prijzen (output- en input-)m-2017-09 
03 november 2017Slachtingen van dierenm-2017-08 
14 november 2017Geharmoniseerde consumptieprijsindexm-2017-10 
14 november 2017Productie-indexen in de bouwnijverheidm-2017-09 
21 november 2017Faillissementenm-2017-10 
22 november 2017Indexen van de omzet van de kleinhandelm-2017-09 
24 november 2017Productie-indexen in de industriem-2017-09 
24 november 2017Productie per productcode en hoofdactiviteit (Prodcom)m-2017-08 
28 november 2017Maandevolutie van de btw-plichtige ondernemingenm-2017-09 
29 november 2017Consumptieprijsindex - Gezondheidsindexm-2017-11 
30 november 2017Omzet en investeringen volgens btw-aangiftent-2017-03 
30 november 2017Afzetprijsindexen (industrie)m-2017-10 
30 november 2017Omzetindexen in de industriem-2017-09 
30 november 2017Bouwvergunningen: residentiële en niet-residentiële gebouwenm-2017-08 
 december - voorziene publicatiedataperiodeBevestigde publicatiedatum
01 december 2017Slachtingen van dierenm-2017-09 
08 december 2017Vacatures op de arbeidsmarktt-2017-03 
04 december 2017Afzetprijsindex in de bouwnijverheidt-2017-03 
06 december 2017Maandelijks indexcijfer van de landbouwprijzen en gemiddelde maandelijkse prijzen (output- en input-)m-2017-10 
12 december 2017Landbouweconomische rekeningeny-2017 
14 december 2017Geharmoniseerde consumptieprijsindexm-2017-11 
15 december 2017Doodsoorzakeny-2015 
15 december 2017Foeto-infantiele sterftey-2015 
15 december 2017ICT-gebruik en E-commerce bij ondernemingeny-2017 
15 december 2017Productie-indexen in de bouwnijverheidm-2017-10 
20 december 2017Faillissementenm-2017-11 
20 december 2017Vastgoedprijzent-2017-3 
21 december 2017ICT-indicatoren bij huishoudens en individueny-2017 
21 december 2017Indexen van de omzet van de kleinhandelm-2017-10 
22 december 2017Consumentenkrediets-2017-01 
22 december 2017Werkgelegenheid, werkloosheid, structuur arbeidsmarktt-2017-03 
22 december 2017Consumptieprijsindex - Gezondheidsindexm-2017-12 
22 december 2017Afzetprijsindexen (industrie)m-2017-11 
22 december 2017Productie-indexen in de industriem-2017-10 
22 december 2017Afzetprijsindex voor de dienstent-2017-03