Privacyprocedures voor gebruik statistische gegevens

De Algemene Directie Statistiek - Stataistics Belgium mag niet zomaar gecodeerde studiegegevens verstrekken aan derden. Om de privacywetgeving te respecteren moet de AD Statistiek een speciale procedure volgen.

Een beknopte beschrijving van deze procedure en de nodige formulieren vindt u op de website van de Privacycommissie.

Contact

Externe links