Statistisch Toezichtscomité - Privacycommissie

Het Statistisch Toezichtscomité is een van de zes sectorale comités binnen de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (=Privacycommissie).

Het Comité werd in 1962 opgericht om de privacy te beschermen bij de verwerking van persoonsgegevens.

Externe links