Algemene Directie Statistiek en Economische informatie (ADSEI)

Om aan de informatiebehoeften van de overheid, de bedrijfswereld en de burgers te voldoen biedt de ADSEI actuele cijfers over de toestand van het land aan.

Relevante statistieken zijn voor iedereen essentieel om efficiënt te plannen en doelgericht te handelen. Daarnaast hebben studenten, onderzoekers en iedereen die kennis wil opbouwen, nood aan cijfers en statistieken.

De informatie bestrijkt vele domeinen: klimaat, bevolking, samenleving, economie, financiën, landbouw, industrie, vervoer en verkeer, diensten, de informatiemaatschappij, …