Samenstelling en mandaat

De Hoge Raad voor de Statistiek is als volgt samengesteld:  

  • de directeur-generaal van het Nationaal Instituut voor de statistiek (de Algemene Directie Statistiek en Economische informatie), lid van rechtswege en een hoge ambtenaar van de Algemene Directie “Statistiek en Economische Informatie” ingeschreven op een taalrol die verschilt van deze van het lid van rechtswege;

  • twaalf leden uit de academische gemeenschap (universiteitsprofessoren benoemd om hun bevoegdheid op het gebied van de theoretische statistiek, de toegepaste statistiek of de informatica);

  • twaalf leden uit de socio-economische wereld (negen leden voorgedragen door de landbouw-, nijverheids-, handels- en financiële organisaties die voor deze sectoren het meeste representatief zijn en drie leden voorgedragen door de meest representatieve werknemersorganisaties);

  • acht leden voorgedragen door de federale administraties, de parastatalen en de instellingen die ervan afhangen;

  • twee leden voorgedragen door de Vereniging van Steden en Gemeenten in België;

  • negen vertegenwoordigers van de gedecentraliseerde instellingen (twee vertegenwoordigers aangeduid door de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; één vertegenwoordiger aangeduid door de regering van de Duitstalige Gemeenschap, één vertegenwoordiger aangeduid door de regering van de Franse Gemeenschap, drie vertegenwoordigers aangeduid door de regering van de Vlaamse Gemeenschap et twee vertegenwoordigers aangeduid door de regering van het Waals Gewest)

De duur van de mandaten van de voorzitter, van de ondervoorzitter en van de leden van de Hoge Raad voor de Statistiek is vastgesteld op vier jaar.

Ledenlijst Hoge Raad voor de Statistiek (PDF, 25.03 Kb)