Koninklijk Besluit

De Hoge Raad voor de Statistiek wordt door het koninklijk besluit van 31 maart 1998 (Belgisch Staatsblad van 6 mei 1998) betreffende de Hoge Raad voor de Statistiek geregeld.

De organen van de Hoge Raad voor de Statistiek zijn:

  • de Hoge Raad voor de Statistiek in plenaire vergadering (de “Raad” genoemd)

  • het Bureau van de Hoge Raad voor de Statistiek.

Om zijn werkzaamheden voor te bereiden mag de Raad eveneens “thematische” werkgroepen oprichten.

Wetgeving