Hoge Raad voor de Statistiek

De Hoge Raad voor de Statistiek is een adviserend orgaan dat rechtstreeks afhangt van de federale minister van Economie.

De Raad draagt bij tot de uitwerking van alle statistieken van algemeen belang en waakt over de statistische werkzaamheden van de federale en geregionaliseerde instellingen.

Zijn rol is echter niet alleen adviserend, de Raad kan ook het initiatief nemen om bepaalde statistieken te schrappen of nieuwe te creëren. Dat alles maakt de Raad tot een belangrijk orgaan in de beleidsvoorbereiding in België.

Contact

Voorzitter :

Secretariaat :

Adres : North Gate - Koning Albert II-laan 16 - 1000 Brussel

Externe links

Organisation