Open Data - Statistics Belgium

De Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium stelt in dit portaal datasets in specifieken open data-formaten ter beschikking. Iedereen kan deze open data gratis gebruiken zowel voor commercieel als niet-commercieel gebruik.

Er komen regelmatig nieuwe datasets bij. De nieuwe datasets worden op deze pagina en in onze  nieuwsbrief aangekondigd.

Linken

Federaal: data.gov.beExterne link en publicdata.belgium.beExterne link

Waals Gewest: opendata.awt.beExterne link

Vlaams Gewest: www.opendataforum.infoExterne link

Brussels Hoofdstedelijk Gewest: www.mobielbrussel.irisnet.be/content/opendataExterne link

Europese Unie - Open data-portaal van de Europese Unieopen-data.europa.eu/nl/data/Externe link

Over open data

Wat zijn open data?

Open data zijn openbare, niet-persoonsgebonden gegevens die computerleesbaar zijn, voldoen aan ‘open standaarden’ en gratis....
Lees meer...

Open data en privacy!

Niet alle data kunnen worden opengesteld. De AD Statistiek stelt in dit portaal enkel datasets ter beschikking die getoetst werden aan de regels voorzien in de statistiekwet...
Lees meer...

Waarom open data?

Het is een logische evolutie dat overheidsdata die verzameld zijn met middelen afkomstig van de gemeenschap, hergebruikt kunnen worden door die gemeenschap.
Lees meer...

Open data voor wie?

We nodigen iedereen uit om met onze datasets aan de slag te gaan! Zowel (IT)-bedrijven, journalisten, ontwikkelaars, organisaties, overheden én burgers kunnen ze gebruiken.
Lees meer...

Hoe open data gebruiken?

Iedereen is vrij om toepassingen, apps, visualisaties… te ontwikkelen met de open data die de AD Statistiek ter beschikking stelt. Het hergebruik...
Lees meer...

Linked Open Data (LOD)

Presentatie Linked Open Data (LOD)...
Lees meer...

Vragen, suggesties, ideeën?

Heeft u vragen rond open data, suggesties voor datasets of ideeën voor een toepassing of visualisatie?
Laat het ons weten: statbel.opendata@economie.fgov.be