Elektronische aangifte: Toerisme en hotelwezen

Deze webtoepassing is gebaseerd op XBRL technologie.

Alle bedrijven die geselecteerd werden om deel te nemen aan de enquête krijgen een brief met daarin de link naar de websurvey, met een gebruikersnaam en paswoord.

Ondernemingen kunnen op twee manieren deze webtoepassing gebruiken

  • ofwel kunt u de gegevens manueel invoeren via de websurvey

  • ofwel kunt u gebruikmaken van de functie ‘upload’

Enkel volledig gevalideerde documenten worden door de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI) aanvaard.

Meer informatie vindt u in de gebruikershandleiding die u hieronder kunt downloaden.

Methodologie van de enquête

Help

Handleiding websurvey: Toerisme en hotelwezen (PDF, 600.71 Kb)

XBRL Tourism template (XLS, 62.5 Kb)

XBRL Rentals template (XLS, 62.5 Kb) (Enkel voor de toeristische verhuurkantoren !)

Webtoepassing