Elektronische aangifte: enquête naar de structuur van de ondernemingen (ESE)

Deze webtoepassing is gebaseerd op XBRL technologie.
Alle bedrijven die geselecteerd werden in de steekproef voor enquêtejaar 2011 krijgen een brief met daarin de link naar de websurvey, met een gebruikersnaam en paswoord.

Ondernemingen kunnen op twee manieren deze webtoepassing gebruiken

  • ofwel kunt u de gegevens manueel invoeren via de websurvey

  • ofwel kunt u een XBRL-bestand aangemaakt door uw boekhoudpakket uploaden zodat de gegevens automatisch worden ingevuld in de websurvey

Enkel volledig gevalideerde documenten worden door de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI) aanvaard.

Meer informatie vindt u in de gebruikershandleiding die u hieronder kunt downloaden.

Methodologie van de enquête.

Help

Webtoepassing