Elektronische aangifte: enquête ICT- en internetgebruik bij huishoudens

Het doel van de gegevensverzameling bij huishoudens en individuen het opstellen van internationaal vergelijkbare statistieken en van nationale indicatoren rond de digitale kloof.

Deze verplichte enquête is als een speciale module 'ICT en Internet' gekoppeld aan de arbeidskrachtenenquête. Eén persoon in het huishouden beantwoordt alle vragen, zowel uit het deel met betrekking tot de situatie in het huishouden als uit het deel met betrekking tot de situatie van de persoon in kwestie.

De ICT-enquête wordt om het jaar georganiseerd. De resultaten zijn beschikbaar op het einde van het jaar.

Methodologie van de enquête.

Webtoepassing