Nace-BEL

De Europese activiteitennomenclatuur (NACE) vormt het referentiekader voor de productie en de verspreiding van statistieken met betrekking tot economische activiteiten in Europa.
Een nieuwe uitgaveExterne link - NACE Rev. 2 – werd vastgesteld door de Verordening (EG) nr. 1893/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 (Publicatieblad van de Europese Unie van 30 december 2006).

De NACE-BEL 2008 is de nieuwe uitgave van de NACE-BEL- nomenclatuur, in overeenstemming met de NACE Rev. 2. Zij werd opgesteld door de Werkgroep van de Hoge Raad voor de Statistiek , samengesteld uit leden uit de academische gemeenschap, leden uit de socio-economische wereld en leden uit de administratie.
De NACE-BEL 2008 is begin januari 2008 opgenomen in het Bedrijven-register van de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie; de enquêtes en indexen die gebruik maken van deze nomenclatuur zullen conform aan de Europese wetgeving aangepast worden.

Nomenclaturen

Publicaties