Nomenclaturen

NomenclaturenClassificaties zijn één van de meest fundamentele tools met betrekking tot het opstellen van statistieken en zijn hoofdzakelijk bedoeld om onderbouwde informatie en relevante prognoses te bieden met betrekking tot sociale en economische zaken. Om dit doel te bereiken maakt Statistics Belgium gebruik van een aantal nationale en internationale classificaties. Deze classificaties worden regelmatig herzien en aangepast aan de veranderende sociale en economische omstandigheden.

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste gebruikte nomenclaturen

  • NACE-BEL

  • PRODCOM-lijst

  • Internationale standaard beroepenclassificatie (ISCO)

  • ISO-Landencodes

  • Statistische sectoren

Eurostat

Externe links