Enquête naar de inkomens en levensomstandigheden (SILC)

Doel en korte beschrijving

EU-SILC (European Union – Statistics on Income and Living Conditions) is een enquête naar inkomens en levensomstandigheden en een belangrijk instrument om zowel op Belgisch als op Europees niveau armoede en sociale uitsluiting in kaart te brengen.

De doelstelling van deze enquête is te komen tot een globaal kader voor de productie van 'communautaire' statistische gegevens betreffende inkomen en levensomstandigheden (EU-SILC), met inbegrip van zowel coherente cross-sectionele als longitudinale gegevens over inkomen en armoede (niveau, samenstelling, ...) op nationaal en Europees niveau.

Populatie

Privé-huishoudens

Dataverzamelingsmethode en eventuele steekproefomvang

face to face CAPI (Computer Assisted Personal Interview).

Respons

64%.

Frequentie

Jaarlijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 20 maanden na de referentieperiode

Formulieren

Eurostat

Metadata

Publicaties

Statistieken en cijfers