Jaarlijkse loonenquête

Doel en korte beschrijving

Sinds 1999 voert de Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium jaarlijks een onderzoek uit naar de structuur en de verdeling van de lonen. Het doel van deze enquête bestaat erin om kwalitatieve informatie te verzamelen om de effecten van individuele- en werkgeverseigenschappen op de verloning te meten.

Daar deze enquête heel wat unieke informatie verzamelt, worden de resultaten veelvuldig gebruikt als hulpmiddel bij het vaststellen, volgen en evalueren van het economische, sociale en arbeidsmarktbeleid.

Populatie

Ondernemingen behorende tot de secties B t.e.m. N en P t.e.m. S van de NACE Rev.2.

Dataverzamelingsmethode en eventuele steekproefomvang

Vanaf dit jaar (referentiemaand oktober 2014) gebeurt de gegevensverzameling voor de enquête naar de Structuur en verdeling van de lonen via een elektronisch formulier op het internet. De geselecteerde ondernemingen ontvangen een brief met een user-id en paswoord waarmee ze kunnen inloggen. De vragenlijst kan er manueel ingevuld worden in één of meerdere sessies. Ondernemingen die in het verleden gebruik hebben gemaakt van het elektronische rekenblad en hun informaticasysteem daarop hebben afgestemd, kunnen de gegevens uit het elektronische rekenblad kopiëren en plakken in het webformulier zonder dat bijkomende bewerkingen nodig zijn

Respons

85% à 86%.

Frequentie

Jaarlijks

Timing publicatie

De update van de geaggregeerde tabellen op de website vindt jaarlijks plaats in juli. De voornaamste resultaten worden bovendien grafisch geïllustreerd en toegelicht in een persbericht. Ten slotte dient nog vermeld te worden dat de enquêtegegevens als primaire bron worden gebruikt bij het opstellen van het jaarlijkse loonkloofrapport.

Formulieren

Metadata

Methodologie enquêtes

Statistieken en cijfers