Enquête naar voortgezette beroepsopleidingen (CVTS)

cvts

Doel en korte beschrijving

De enquête naar voortgezette beroepsopleidingen (Continuing Vocational Training Survey of afgekort CVTS) maakt deel uit van een Europees project dat tot doel heeft de vormingsinspanningen van Europese ondernemingen in kaart te brengen. Sinds 2005 wordt de enquête op vijfjaarlijkse basis georganiseerd bij de populatie van Belgische ondernemingen met minstens 10 werknemers in het merendeel van de Belgische sectoren (met uitzondering van de publieke sector). CVTS is tevens een belangrijk instrument voor Belgische beleidsmakers om de vormingsinspanningen van onze ondernemingen te toetsen aan een aantal concrete doelstellingen.

Populatie

Ondernemingen met minstens 10 werknemers uit de NACE Rev.2 sectoren B-N & R-S.

Dataverzamelingsmethode en eventuele steekproefomvang

Methode van dataverzameling: mixed (postenquête of websurvey). Methode van steekproeftrekking: gestratificeerde toevalssteekproef (volgens regio, bedrijfsgrootte en sector). Steekproefomvang (CVTS4) (bruto steekproef) = 9132 ondernemingen, netto steekproef = 3434 ondernemingen.

Frequentie

Vijfjaarlijks.

Timing publicatie

De meest recent beschikbare cijfers zijn deze op basis van referentiejaar 2010 (CVTS4). Het volgende referentiejaar is 2015. De resultaten zullen in de eerste helft van 2017 beschikbaar zijn

Metadata

Methodologie enquêtes

Statistieken en cijfers