Gegevensinzameling

Vanuit haar rol als openbare statisticus kan de Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium als enige verplichte enquêtes opleggen aan burgers, bedrijven en organisaties (behalve de enquêtes met betrekking tot buitenlandse handel en internationaal betalingsverkeer die door de Nationale Bank van België worden georganiseerd).  

Ook de websurveys (online aangifte van gegevens) zorgen voor een aanzienlijke tijds- en kostenbesparing en administratieve vereenvoudiging.

XBRL is een elektronische taal ontwikkeld voor de inzameling en de uitwisseling van (financiële) gegevens via het internet.

Om de bevragingslast te verminderen maakt de ADSEI meer en meer gebruik van informatie vervat in administratieve bestanden. Enkel de informatie die ontbreekt wordt nog opgevraagd bij burgers en ondernemers. 

In onze Digibib vindt u een aantal studies en publicaties terug over dit onderwerp.

Aangifteformulieren geboortes en overlijdens

De AD Statistiek is verantwoordelijk voor de verspreiding van de statistische documenten inzake geboortes en overlijdens.