Verkeer

Sinds vele jaren stelt de Algemene Directie Statistiek en Economische informatie van de FOD Economie de statistieken van de verkeersongevallen op.

Hiertoe worden formulieren gebruikt die door de politiediensten moeten worden ingevuld bij elk ongeval op de openbare weg, waarbij lichamelijke letsels zijn opgelopen en de gegevens die door de parketten wordt verschaft over de verkeersongevallen.

Daarnaast bezorgt de Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen van de FOD Mobiliteit de Directie Statistiek twee databestanden die relevante informatie verstrekken over het aantal voertuigen in België:

De jaarstatistiek van het voertuigenpark geeft een overzicht van alle in België ingeschreven voertuigen op 1 augustus van het betreffende jaar volgens type voertuig, volgens brandstof, ouderdom, ...

De maandelijkse statistiek van de inschrijvingen verstrekt informatie over alle in de voorbije maand ingeschreven nieuwe en tweedehandse voertuigen volgens type voertuig, volgens brandstof, ouderdom, ...

Eurostat

Externe links

Persberichten