Verkeer en vervoer

Op het gebied van verkeer publiceert de Algemene Directie Statistiek van de FOD Economie regelmatig gegevens over de verkeersongevallen, het totaal in België in het verkeer gebrachte motorvoertuigen (het voertuigenpark) en het aantal inschrijvingen over een bepaalde periode van nieuwe en tweedehandse motorvoertuigen in ons land.  

Wat vervoer betreft zijn er cijfers beschikbaar betreffende het goederenvervoer en/of het personenvervoer via de verschillende vervoersmodi: weg, binnenscheepvaart, zeevaart, spoor en lucht.

In onze Digibib vindt u een aantal studies en publicaties terug over dit thema.

Kerncijfers 2017

Kerncijfers 2017

De Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium heeft de opdracht om aan de informatiebehoeften van de overheid, de bedrijfswereld en de burgers te voldoen door hen actuele cijfers over de toestand van het land aan te bieden.

De brochure die voor u ligt, geeft een overzicht van wat er aan basisgegevens beschikbaar is. Tevens hebben we België in een Europees perspectief geplaatst.

De informatie die we hier leveren, bestrijkt vele domeinen: bevolking, werkgelegenheid, economie, financiën, landbouw, industrie, vervoer en verkeer, diensten en vastgoed.

Kerncijfers 2017

Eurostat

Externe links