Lucht

De Belgische samenleving en economie hebben op hun beurt een invloed op het milieu, waaronder de lucht. In deze rubriek wordt besproken welke stoffen er de lucht verontreinigen en in welke hoeveelheden en wat de uitstoot van verontreinigende stoffen betekend voor de luchtkwaliteit in België.