Afval

Een goed afvalbeleid is niet meer weg te denken uit onze huidige samenleving. Om een duurzaam en milieuvriendelijk afvalbeleid te voeren is het dan ook van belang om betrouwbare cijfers betreffende de afvalproductie en –verwerking te produceren. Deze cijfers worden verkregen via de intercommunales, de gewesten, enquêtes en modellen.