Leefmilieu

In deze brede pijler komen allerhande zaken die verband hebben met de leefomgeving aan bod. De bronnen voor de cijfers zijn even divers; een deel wordt door de ADSEI verzameld, een deel komt van de gewesten, een deel van Europa en nog een ander deel van andere internationale, federale en regionale instellingen.

In het thema klimaat, krijgt men een samenvatting en grafieken van de temperatuur en de neerslag in België sinds 1833, terwijl het thema geografie en landgebruik een overzicht geeft van de geografische kenmerken en voor welke doeleinden het land in België gebruikt wordt.

In milieu en economie wordt enerzijds dieper ingegaan op de uitgaven voor milieu, zowel van bedrijven, huishoudens als van de overheid en anderzijds wordt de milieusector als economische sector besproken.

Het thema milieu en samenleving focust meer op de link tussen het milieu en de bevolking. Zo krijgt men een overzicht van de misdrijven tegen het leefmilieu en wordt de invoer van exotische soorten bekeken.

Daarna komen meer specifieke milieuproblemen aan bod: lucht luchtkwaliteit en -vervuiling, de kwaliteit van water en het verbruik, de productie en verwerking van afval en tot slot de (bedreiging van) de biodiversiteit in België.

In onze Digibib vindt u een aantal studies en publicaties terug over dit thema.

Kerncijfers 2017

Kerncijfers 2017

De Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium heeft de opdracht om aan de informatiebehoeften van de overheid, de bedrijfswereld en de burgers te voldoen door hen actuele cijfers over de toestand van het land aan te bieden.

De brochure die voor u ligt, geeft een overzicht van wat er aan basisgegevens beschikbaar is. Tevens hebben we België in een Europees perspectief geplaatst.

De informatie die we hier leveren, bestrijkt vele domeinen: bevolking, werkgelegenheid, economie, financiën, landbouw, industrie, vervoer en verkeer, diensten en vastgoed.

Kerncijfers 2017

Uw gemeente in cijfers

Uw gemeente in cijfers

Op 14 oktober 2012 werden er in ons land gemeenteraadsverkiezingen georganiseerd. Daarom publiceerden we voor elke gemeente van het land een rapport met een verzameling kerncijfers. De cijfers zijn onderverdeeld in vier rubrieken: bevolking, grondgebied, vastgoed en inkomen.

Uw gemeente in cijfers

Downloadbare bestanden

Eurostat

Externe links