Aardolieprijzen

Officieel tarief van de aardolieproducten in euro, laatste bijwerking : 

Tarief nr. 2017/053 geldig vanaf 24/06/2017 (PDF, 17 Kb)

Dit tarief vernietigt en vervangt het vorige.
De historiek van de laatste 30 bijwerkingen vind je in be.STAT via het menu links.

MEDEDELING:

De wijzigingen van de maximumprijzen van de respectievelijke aardolieproducten vanaf 1 april 2017 zijn het gevolg van :

- de semestriële indexering van de respectievelijk distributiemarges;

- de trimestriële indexering van de bijdragen voor de opslag en beheer van de strategische olievoorraden;

- de omschakeling van de winter- naar de zomerkwaliteit voor de biocomponent FAME in diesel;

- de schommelingen van de noteringen van de olieproducten/biocomponenten;

- technische correctie in de prijsformule van de maximumprijs van gasolie verwarming Extra;

en dit overeenkomstig de Technische Bijlage aan de Programma-overeenkomst betreffende de regeling van de maximumprijzen van de aardolieproducten.

Mededeling : Vanaf 1 december 2015 zal het officieel tarief van maximumprijzen van aardolieproducten ook het product “gasolie verwarming 50S” bevatten. Dit is het gevolg van de wijziging van de norm NBN 52-716 Aardolieproducten – gasolie verwarming – specificaties (5de uitgave) die vanaf 1 januari 2016 van kracht wordt. Vanaf dan zal enkel nog een gasolie verwarming met een zwavelgehalte van maximaal 50,00 mg/kg (in plaats van de huidige 1000,00 mg/kg) op de markt gebracht mogen worden. Met deze wijziging zet België de inspanningen voort teneinde bij te dragen tot duurzamere en milieuvriendelijke verwarmingsbrandstoffen.

Aanpassing van de distributiemarges

De marge die aan de aardoliemaatschappijen wordt toegekend zal worden herzien voor alle producten op 1 april en 1 oktober van elk jaar dat de Programma-overeenkomst in voege is.

APETRA

Mededeling : De wijzigingen van de maximumprijzen van de respectievelijke aardolieproducten vanaf 3 JANUARI 2017 zijn het gevolg van: verklaring (PDF, 52.94 Kb)

Contact

Donald Gielens en Schuer Marina 
Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie Energie - Energie Observatorium

North Gate III
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

Tel.: 02 277 80 44 of 02 277 78 51
E-mail: petrol.prices@economie.fgov.be

Ecozoom

Externe links