Aardolieprijzen

Officieel tarief van de aardolieproducten in euro, laatste bijwerking : 

Tarief nr. 2017/106 geldig vanaf 8/12/2017 (PDF, 17.48 Kb)

Dit tarief vernietigt en vervangt het vorige.
De historiek van de laatste 30 bijwerkingen vind je in be.STAT via het menu links.

MEDEDELING:

Mededeling vanaf 1/11/2017 (PDF, 153.15 Kb)

Ten gevolge de inwerkingtreding van de bijlage van 03.07.2017 (d.i. aanpassing van de Technische Bijlage aan de Programma-Overeenkomst betreffende de regeling van de maximumverkoopprijzen van aardolieproducten) betreffende de vloeibare petroleumgassen in verplaatsbare recipiënten zijn de producten ‘Propaan in flessen’ en ‘Butaan in flessen’ vanaf 01.08.2017 niet langer onderhevig aan een maximumprijs en zullen overeenkomstig deze prijzen niet meer terug te vinden zijn op het officieel tarief.

Aanpassing van de distributiemarges

De marge die aan de aardoliemaatschappijen wordt toegekend zal worden herzien voor alle producten op 1 april en 1 oktober van elk jaar dat de Programma-overeenkomst in voege is.

APETRA

Mededeling : De wijzigingen van de maximumprijzen van de respectievelijke aardolieproducten vanaf 1 JULI 2017 zijn het gevolg van: verklaring (PDF, 245.74 Kb)

Contact

Donald Gielens en Schuer Marina 
Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie Energie - Energie Observatorium

North Gate III
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

Tel.: 02 277 80 44 of 02 277 78 51
E-mail: petrol.prices@economie.fgov.be

Ecozoom

Externe links