Aardolieprijzen

Officieel tarief van de aardolieproducten in euro, laatste bijwerking : 

Tarief nr. 2017/026 geldig vanaf 30/03/2017 (PDF, 16.93 Kb)

Dit tarief vernietigt en vervangt het vorige.
De historiek van de laatste 30 bijwerkingen vind je in be.STAT via het menu links.

Mededeling :In uitvoering van artikel 420, § 3, 1° van de Programmawet van 27 december 2004, laatst gewijzigd door de Programmawet van 1 juli 2016 (B.S. 04.07.2016), wordt vandaag het cliquetsysteem toegepast. Dit systeem houdt in dat het tarief van de bijzondere accijns op diesel 10S wordt verhoogd naar aanleiding van een daling van de maximumprijs van dit product. Bovendien zal overeenkomstig hetzelfde artikel ook de bijzondere accijns op de benzines verminderen.

Mededeling : Ten gevolge de toepassing van het cliquetsysteem van heden, wordt vanaf morgen het tarief van de bijzondere accijns op de diesel 10S verhoogd met 4,5197 EUR/1000l. Het totale accijnstarief zal dan 529,9726 EUR/1000l bedragen. Dit is de 3de en tevens laatste cliquet van 2017 (max. 22,3197 EUR/1000 liter voor 2017, reeds gerealiseerd : 22,3197 EUR/1000l).

MEDEDELING:

De wijzigingen van de maximumprijzen van de respectievelijke aardolieproducten vanaf 1 november 2016 zijn het gevolg van één of meerdere van onderstaande elementen:
- de omschakeling van de zomer- naar de winterkwaliteit voor de biocomponent FAME in het product diesel 10S;
- de schommelingen van de noteringen van de olieproducten/biocomponenten;
en dit overeenkomstig de Technische Bijlage aan de Programma-overeenkomst betreffende de regeling van de maximumprijzen van de aardolieproducten.

Mededeling : Vanaf 1 december 2015 zal het officieel tarief van maximumprijzen van aardolieproducten ook het product “gasolie verwarming 50S” bevatten. Dit is het gevolg van de wijziging van de norm NBN 52-716 Aardolieproducten – gasolie verwarming – specificaties (5de uitgave) die vanaf 1 januari 2016 van kracht wordt. Vanaf dan zal enkel nog een gasolie verwarming met een zwavelgehalte van maximaal 50,00 mg/kg (in plaats van de huidige 1000,00 mg/kg) op de markt gebracht mogen worden. Met deze wijziging zet België de inspanningen voort teneinde bij te dragen tot duurzamere en milieuvriendelijke verwarmingsbrandstoffen.

Aanpassing van de distributiemarges

De marge die aan de aardoliemaatschappijen wordt toegekend zal worden herzien voor alle producten op 1 april en 1 oktober van elk jaar dat de Programma-overeenkomst in voege is.

APETRA

Mededeling : De wijzigingen van de maximumprijzen van de respectievelijke aardolieproducten vanaf 3 JANUARI 2017 zijn het gevolg van: verklaring (PDF, 52.94 Kb)

Contact

Donald Gielens en Schuer Marina 
Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie Energie - Energie Observatorium

North Gate III
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

Tel.: 02 277 80 44 of 02 277 78 51
E-mail: petrol.prices@economie.fgov.be

Ecozoom

Externe links