Energiestatistieken

Energiestatistieken per economische sector en per energiebron

Het Energieobservatorium produceert en publiceert jaarlijks energiestatistieken per economische sector en per energiebron. Deze cijfers geven een overzicht van de geproduceerde, verhandelde en verbruikte hoeveelheden energie en de evolutie in de tijd ervan. Ze laten tevens toe om het beleid op vlak van energie en milieu te evalueren, om de impact van beleidsmaatregelen te kwantificeren, om het aandeel hernieuwbare energie in de energiemix op te volgen, en om inzicht te krijgen in de energieafhankelijkheid en bevoorradingszekerheid van België.

Er worden 5 energiebalansen per energiebron ter beschikking gesteld, alsook een globale balans die de 5 voorgaande balansen omvat.

  • Aardgas en afgeleide gassen
  • Aardolie en aardolieproducten
  • Elektriciteit
  • Hernieuwbare energie en afval
  • Vaste brandstoffen
  • Globale energiebalans

Wetgeving

Europese verordening nr. 1099/2008Externe link van 22 oktober 2008 betreffende energiestatistieken, gewijzigd door verordening nr. 844/2010Externe link van 20 september 2010, verordening nr. 147/2013Externe link van 13 februari 2013 en verordening nr. 431/2014Externe link van 24 april 2014.

Wet van 16 juli 2001Externe link (BS 20 juli 2001) betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt met de volgende toepassingsbesluiten gas, de elektriciteit, de petroleum en de steenkolen balans: koninklijk besluit van 11 maart 2003Externe link (BS 31 maart 2003), gewijzigd door het KB van 16 mei 2004Externe link (BS 11 juni 2004), het KB van 23 mei 2006Externe link (BS 12 juni 2006), het KB van 10 augustus 2005Externe link (BS 19 augustus 2005), en het KB van 25 maart 2016Externe link (BS 08 april 2016).

Ministerieel besluit van 14 juni 2005Externe link tot bepaling van de modellen van de vragenlijsten voor de inzameling van gegevens betreffende elektriciteit, warmte en aardgas (BS 1 juli 2005).

Ministerieel besluit van 14 september 2006Externe link tot bepaling van de modellen van de vragenlijsten voor de inzameling van gegevens betreffende de petroleum balans (BS 20 oktober 2006).

Ministerieel besluit van 25 maart 2016Externe link tot bepaling van de modellen van vragenlijsten voor de verzameling van gegevens met betrekking tot de petroleumbalans (BS 08 april 2016).

Algemene Directie Energie

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie Energie

North Gate III
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

Tel.: 02 277 81 80
Fax: 02 277 52 01 

Email: E2-observatoire@economie.fgov.be

Eurostat

Externe links

Publicaties