Energie

Onder aardolie vallen hoofdzakelijk de producten afkomstig van de raffinage van ruwe aardolie. Over het algemeen wordt een onderscheid gemaakt tussen de lichte distillaten (benzine), de middelzware distillaten (gasoil, lampolie, kerosine) et de zware distillaten (fuel-oil). Andre producten zoals vloeibaar gemaakt aardoliegas (propaan, butaan) of sommige smeeroliën (motorolie) zijn eveneens afkomstig van raffinage.

De AD Energie houdt zich in hoofdzaak bezig met de berekening van de maximumprijzen van sommige aardolieproducten aan de hand van de programmaovereenkomst. Zij waakt tevens over de kwaliteit van de aardolieproducten via het FAPETRO-fonds.

Ook de inzameling van gegevens inzake aardolie behoort tot de taken van de AD Energie (aardoliebalans).

 

Nuttige Links

Publicaties