Landbouw

De landbouwcijfers die hierna volgen zijn vrij divers gaande van productiecijfers voor de akkerbouw, veeteelt, sierteelt, bosbouw, visvangst, beplante oppervlakten tot de verwerkte producten. Ook de financiële aspecten zoals aankoop- en marktprijzen, lonen en pachten komen in deze rubriek aan bod.

Veel cijfermateriaal is verzameld door exhaustieve enquêtes rechtstreeks bij de land- en tuinbouwers, wat deze informatie vrij uniek maakt in zijn soort.

Andere informatie wordt verzameld bij de verwerkende industrie, belanghebbende organisaties, andere overheden en onderzoeksinstellingen.

Eurostat

Externe links

Metadata

Publicaties

Statistieken en cijfers