Kleinhandel

Deze rubriek thema behandelt de cijfergegevens over de kleinhandel in zelfbediening.  In twee subrubrieken wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds de voedingszaken en anderzijds de niet-voedingszaken.

Sinds 1989 publiceert de F.O.D. Economie ( E5 – Dienst Planologie van de Handel ) jaarlijks een overzicht van de kleinhandel in zelfbediening.

Dit overzicht wordt telkens afgesloten per 31 december van elk jaar.

 

Beschikbare dynamische tabellen: