Kleinhandel

Deze rubriek thema behandelt de cijfergegevens over de kleinhandel in zelfbediening.  In twee subrubrieken wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds de voedingszaken en anderzijds de niet-voedingszaken.

Van 1989 tot 2013 publiceerde de F.O.D. Economie ( E5 – Dienst Planologie van de Handel ) jaarlijks een overzicht van de kleinhandel in zelfbediening.

Dit overzicht werd telkens afgesloten per 31 december van elk jaar. De laatste gegevens dateren van 2013. Nadien werden ze niet meer verzameld.

Beschikbare dynamische tabellen: