Conjunctuurindicatoren

Conjunctuurindicatoren moeten zo snel en zo accuraat mogelijk de huidige en toekomstige economische activiteit registreren, globaal en voor diverse sectoren en regio’s afzonderlijk. Die verloopt typisch in een golfbeweging, waarbij periodes van groei, gedurende een aantal jaren, afwisselen met periodes waarin de activiteit terugvalt. Die opeenvolging van opgaande en neergaande beweging is de conjunctuurcyclus.

Voor het beleid, het bedrijfsleven en burgers is accurate en tijdige informatie over de conjunctuur essentieel om correcte beslissingen te kunnen nemen. Daarbij zijn vooral de omslagpunten van het grootste belang, de momenten waarop de beweging omkeert, van omhoog naar omlaag of vice versa.

Conjunctuurindicatoren moeten om die reden frequent én zo snel mogelijk zijn: meestal maandelijks en binnen hooguit enkele maanden na de referentieperiode. De uitdaging om die tijdigheid te verzoenen met de hoogst mogelijke accuraatheid, vereist vaak een gesofistikeerde methodologie.

Diverse typen van conjunctuurindicatoren kunnen onderscheiden worden. Vooruitlopende indicatoren proberen de toekomstige activiteit te voorspellen; andere meten tijdens de referentieperiode de economische activiteit, de vraag van de markten, de kosten, lonen en prijzen, en de inzet van diverse productiefactoren (de belangrijkste daarvan is de geleverde arbeid); verder zijn er nog een aantal louter monetaire en financiële indicatoren.

Eurostat

Externe links