Medische index

De premies van niet-beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomsten kunnen op de jaarlijkse premievervaldag aangepast worden ofwel op grond van de consumptieprijsindex, ofwel op grond van een specifiek indexcijfer, zoals bedoeld in het Koninklijk besluit tot vaststelling van de specifieke indexcijfers bedoeld in artikel 204, § 3, van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen.

Deze specifieke indexcijfers - zogenaamde ‘medische indexen’ - worden berekend door de FOD Economie volgens de modaliteiten, bepaald in het koninklijk besluit van 18 maart 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 februari 2010 tot vaststelling van de specifieke indexcijfers. Het Koninklijk Besluit van 1 februari 2010 heeft de specifieke indexcijfers bepaald. De Raad van State heeft het koninklijk besluit echter deels vernietigd aangezien er geen rekening werd gehouden met de parameter ‘vergrijzingsvoorzieningen’. De medische indexcijfers werden daardoor niet meer gepubliceerd sinds het vierde trimester van 2012. De parameter ‘vergrijzingsvoorzieningen’ wordt in het nieuwe koninklijke besluit wel in acht genomen.

De medische indexen worden berekend voor de waarborgen ‘eenpersoonskamer’, ‘twee- en meerpersoonskamer’, ‘ambulante zorgen’ en ‘tandverzorging’ en voor 5 leeftijdsklassen als ook een globaal cijfer dat losstaat van de leeftijdsklassen. De medische indexen worden eens per jaar berekend. Deze worden gepubliceerd op de eerste werkdag van de maand juli en dit vanaf 1juli 2016 (basis: 2015 = 100).

Voor meer informatie; zie ook Hospitalisatieverzekering

Medische index 2017

leeftijdsklassewaarborgen (basis 2015=100)
eenpersoonskamertwee- en meerpersoonskamerambulante zorgentandverzorging
0-19 jaar107,76100,15100,00116,77
20-34 jaar104,51102,17100,00109,22
35-49 jaar111,05100,00100,00106,19
50-64 jaar111,09106,25100,00109,89
65 jaar en meer109,17110,78100,00100,00
globaal*108,85103,53100,00110,65
*index die gebaseerd is op de waarde die losstaat van de leeftijdsklassen

Downloadbare bestanden

Externe links

Wetgeving