Consumptieprijsindexen ingedeeld in twaalf groepen

Deze tabel geeft een overzicht van de evolutie van de indexen van de twaalf belangrijkste groepen volgens de COICOP-indelingExterne link (Classification of Individual consumption by Purpose).

In be.STAT vindt u gegevens vanaf 1998 per productgroep. U kunt zoeken tot op het meest gedetailleerde niveau.

 

be.STAT logoOnderstaande starttabel of de hierboven vermelde links tonen slechts een gedeelte van de beschikbare gegevens.
Klik op de be.STAT-knop onderaan de tabel of op de links hierboven en ontdek de dynamische functies van be.STAT!
 

Consumptieprijsindex volgens 12 groepen (COICOP), laatste 13 maanden

be.STAT logoIndien u meer details wil of zelf variabelen wenst te selecteren, klik dan op het be.STAT icoontjeExterne link