Gezondheidsindex

Vanaf 1994

Uit het indexcijfer van de consumptieprijzen dat rekening houdt met het prijsverloop van alle goederen en diensten, wordt nog een ander indexcijfer afgeleid, het gezondheidsindexcijfer. De administratie, berekent dit gezondheidsindexcijfer sedert januari 1994 (ingevoerd bij koninklijk besluit van 24 december 1993).
De waarde van dit indexcijfer wordt bekomen door een aantal producten uit de korf van het indexcijfer van de consumptieprijzen te halen, met name alcoholische dranken (in de winkel gekocht of in een café geconsumeerd), tabakswaren en motorbrandstoffen, met uitzondering van LPG.

Waarvoor wordt de gezondheidsindex gebruikt?

Het gezondheidsindexcijfer wordt onder meer toegepast voor de indexering van de huurprijzen.
De afgevlakte index (= de gemiddelde waarde van de gezondheidsindex in de 4 voorbije maanden) is de basis voor de indexering van pensioenen, sociale uitkeringen en sommige lonen en wedden. De indexaanpassing van overheidswedden en sociale uitkeringen gebeurt wanneer de afgevlakte index een bepaalde waarde overschrijdt, de zogenaamde spilindex.
De afgevlakte index wordt ook nog het voortschrijdend gemiddelde genoemd.

Meer info

  • Alle gezondheidsindexcijfers vanaf 1994 kunt u opzoeken met onze index-search. Het volstaat dat u het gewenste jaar en maand invoert om zowel de consumptieprijsindex als de gezondheidsindex op alle beschikbare basissen te verkrijgen.
  • Gezondheidsindex: lijst van uitgeschakelde getuigen (PDF, 87.63 Kb)  
  • Voor informatie over de koppeling van de index aan de overheidswedden en pensioenen kunt u terecht op de website van de Dienst wedden van de Fod Financiën : http://www.wedden.fgov.be/indexation/default.htmExterne link.
  • In onderstaande tabel vind u de gezondheidsindex van de laatste 13 beschikbare maanden. Met be.STAT kunt u cijfers opvragen tot 1994. 

be.STAT logoOnderstaande starttabel of de hierboven vermelde links tonen slechts een gedeelte van de beschikbare gegevens.
Klik op de be.STAT-knop onderaan de tabel of op de links hierboven en ontdek de dynamische functies van be.STAT!
 
Meer...

Publicaties

De gezondheidsindex sinds 1994, volgens basisjaar, laatste 13 maanden

  Basisjaar
1988 = 100
1996 = 100
2004 = 100
2013 = 100
Gezondheidsindex Gezondheidsindex Gezondheidsindex Gezondheidsindex
Datum   167,52 138,94 122,12 101,12
2015 April 2015
Mei 2015 167,58 138,99 122,17 101,16
Juni 2015 167,86 139,23 122,38 101,33
Juli 2015 167,93 139,28 122,42 101,37
Augustus 2015 168,33 139,61 122,71 101,61
September 2015 168,72 139,94 123,00 101,85
Oktober 2015 169,42 140,52 123,51 102,27
November 2015 169,44 140,53 123,52 102,28
December 2015 169,35 140,46 123,46 102,23
2016 Januari 2016 169,67 140,73 123,69 102,42
Februari 2016 169,85 140,88 123,83 102,53
Maart 2016 171,41 142,17 124,96 103,47
April 2016 171,51 142,25 125,03 103,53

bestatIndien u meer details wil of zelf variabelen wenst te selecteren, klik dan op het be.STAT icoontje