Coëfficiënten

Bij overschakeling naar een indexcijfer met een nieuw basisjaar, worden conversiecoëfficiënten gebruikt om de indexcijfers op de verschillende basissen met elkaar te kunnen vergelijken, maar ook om een ononderbroken reeks van indexcijfers samen te stellen vanaf 1920.
Elke productgroep heeft bovendien zijn eigen omrekeningscoëfficiënt.

Van / Naar20132004199619881981
2013=100Consumptieprijsindex x 1,2240x 1,4067x 1,7265x 2,3356
Gezondheidsindex x 1,2077x 1,3740x 1.6566 
2004=100Consumptieprijsindexx 0,8170 x 1,1493x 1,4105x 1,9082
Gezondheidsindexx 0,8280 x 1.1377x 1.3717 
1996=100Consumptieprijsindexx 0,7109x 0,8701 x 1,2273x 1,6603
Gezondheidsindexx 0,7278x 0.8790 x 1.2057 
1988=100Consumptieprijsindexx 0,5793x 0,7090x 0,8148 x 1,3528
Gezondheidsindexx 0,6036x 0.7290x 0.8294  
1981=100Consumptieprijsindexx 0,4282x 0,5241x 0,6023x 0,7392 

De coëfficiënten die voorkomen in dezelfde rij (resp. : kolom) laten de omrekening toe van elke maandindex in een gegeven basis (links van elke lijn) naar de andere indexbasissen (bovenaan de kolom).
Opgelet, deze omrekeningscoëfficiënten mogen in geen geval gebruikt worden om deelindexcijfers of indexcijfers van elementaire aggregaten te berekenen.

Index search

Uiteraard moet je niet zelf de omrekening naar een bepaald basisjaar maken. Onze Index-search doet dit voor u.

Indien u een consumptieprijsindex of een gezondheidsindex voor een bepaalde maand zoekt, volstaat het dat u jaar en maand invoert. Vervolgens krijgt u zowel de consumptieprijsindex als de gezondheidsindex op alle beschikbare basissen.