Wat is de consumptieprijsindex?

Recenste cijfers

Iedereen wordt geconfronteerd met kostprijzen en de onvermijdelijke prijswijzigingen. Sinds 1920 wordt maandelijks een indexcijfer van de consumptieprijzen berekend.
Om de evolutie van de ‘levensduurte’ te meten, wordt gebruik gemaakt van een indexcijfer. Deze economische indicator meet de prijsontwikkeling van een korf door gezinnen aangekochte goederen en diensten die representatief zijn voor hun verbruiksgewoonten.

Het indexcijfer meet niet zozeer het prijsniveau maar wel de schommeling tussen twee periodes: namelijk de prijs van de koppelmaand, december van het voorgaande jaar, en de prijs van de huidige maand. Sinds het referentiejaar 2013 = 100 is er een overstap gemaakt van een Laspeyres index met vaste basis, die om de 8 jaar werd herzien, naar een kettingindex. Hierdoor kan elk jaar de samenstelling van de indexkorf alsook de achterliggende methodologie getoetst worden aan het eventueel gewijzigde consumptiepatroon van de gezinnen. Daardoor wordt er beter rekening gehouden met nieuwe producten op de consumentenmarkt en blijft de productenkorf ook continu representatief.

Nationaal en Europees is de index een belangrijke aanwijzing voor de prijsverhoging of inflatie.

In deze rubriek vind je naast de cijfers, uitleg over de consumptieprijsindex, informatie over het referentiejaar 2013=100, de gewichten en de conversiecoëfficiënten. Ook vind je informatie terug over het vorige referentiejaar 2004 = 100.

Onderstaande tabel toont de gegevens van de laatste 13 maanden van de algemene consumptieprijsindex, de inflatie, de gezondheidsindex, de afgevlakte index, de geharmoniseerde index en de geharmoniseerde inflatie. Via be.STAT kunt u teruggaan tot 1920 voor de algemene consumptieprijsindex en tot 1994 voor de gezondheidsindex.

Al vele jaren vindt het indexcijfer van de consumptieprijzen zijn weg naar verschillende tabellen in allerlei publicaties van de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie.

Nu wordt de Consumptieprijsindex, zodra er toestemming is gegeven tot publicatie, snel verspreid via onze Internetsite http://statbel.fgov.be.

Maandelijks worden op de website niet alleen de consumptieprijsindex en de gezondheidsindex gepubliceerd, maar ook het volledige detail tot op het laagste niveau van de Europese COICOP nomenclatuur. Deze indexcijfers worden onmiddellijk na de goedkeuring van de indexcommissie gepubliceerd.

be.STAT logoOnderstaande starttabel of de hierboven vermelde links tonen slechts een gedeelte van de beschikbare gegevens.
Klik op de be.STAT-knop onderaan de tabel of op de links hierboven en ontdek de dynamische functies van be.STAT!
 

De consumptieprijsindex volgens verschillende basisjaren, laatste 13 maanden

be.STAT logoIndien u meer details wil of zelf variabelen wenst te selecteren, klik dan op het be.STAT icoontjeExterne link