Vastgoedprijzen

De statistiek van de vastgoedprijzen is gebaseerd op alle vastgoedtransacties waarvoor registratierechten dienen te worden betaald. De brongegevens hiervoor komen van het Kadaster van de FOD Financiën.

Voorafgaande bemerking: Door een ingrijpende verandering in het verwerkingsproces is er een trendbreuk waar te nemen tussen het jaar 2004 en 2005. Cijfers vanaf 2015 zijn voorlopig.

be.STAT logoOnderstaande starttabel of de hierboven vermelde links tonen slechts een gedeelte van de beschikbare gegevens.
Klik op de be.STAT-knop onderaan de tabel of op de links hierboven en ontdek de dynamische functies van be.STAT!
 

Downloadbare bestanden

Metadata

Persberichten

Publicaties

Gemiddelde prijs van de verkopen van gewone woonhuizen, villa’s, appartementen,... per gemeente, arrondissement, provincie en gewest, 1992, 2000, 2005, 2010, 2015, 2016, 2017

be.STAT logoIndien u meer details wil of zelf variabelen wenst te selecteren, klik dan op het be.STAT icoontjeExterne link