Geharmoniseerde consumptieprijsindex (HICP)

De geharmoniseerde consumptieprijsindex (HICP) is een maatstaf die een correcte vergelijking mogelijk maakt tussen de inflatiegraden van de lidstaten van de Europese Unie. De index wordt berekend op basis van een methodologie die geharmoniseerd is over de lidstaten heen. Tevens wordt de HICP gebruikt door de Europese Centrale Bank voor haar monetair beleid. Verder wordt de HICP gebruikt om te bepalen in hoeverre een lidstaat voldoet aan de inflatiecriteria bepaald in Verdrag betreffende de Europese Unie.

De HICP wordt berekend door landen die lid zijn van de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte en door potentiële lidstaten. Uit de geharmoniseerde indexcijfers van de lidstaten wordt door Eurostat tevens een HICP van de Eurozone (alsook van de hele Europese Unie) berekend.

Naast de HICP kan u ook een HICP met constante belastingvoet terugvinden op de pagina met de indices en de inflatie van de laatste twee jaar. De HICP met constante belastingvoet wordt op dezelfde wijze berekend als de gewone HICP, echter worden in deze index de prijzen berekend op basis van constante belastingtarieven. Deze index geeft dan ook de theoretisch potentiële impact weer van wijzigingen in de indirecte belastingtarieven (zoals de BTW of accijnzen) op de gemeten inflatie.

Het betreft hier echter een theoretische impact omdat verondersteld wordt dat de belastingwijzigingen meteen en volledig worden doorgerekend in de prijzen die door consumenten betaald worden.

Oktober 2017

De inflatie op jaarbasis van de geharmoniseerde consumptieprijsindex (HICP) bedraagt 1,8% in oktober, tegenover 2,0% in september.

De geharmoniseerde consumptieprijsindex voor de Eurozone voor de maand oktober wordt door Eurostat gepubliceerd op 16 november 2017.

Geharmoniseerde consumentenprijsindex - oktober 2017 (HICP) (PDF, 331.12 Kb)

Downloadbare bestanden

Eurostat

Externe links

Metadata

Persberichten

Inflatie berekend op de geharmoniseerde index van de consumptieprijzen volgens groep producten en diensten, laatste 12 maanden

be.STAT logoIndien u meer details wil of zelf variabelen wenst te selecteren, klik dan op het be.STAT icoontjeExterne link