Bevolkings- en huishoudensvooruitzichten

Op geregelde tijdstippen worden bevolkingsvooruitzichten opgesteld om de diverse spelers in het sociale, economische en politieke veld van ons land de gelegenheid te geven kennis te verkrijgen over de mogelijke evolutie van de bevolking en van de componenten ervan. Die vooruitzichten berusten enerzijds op een uitgebreide kennis van de huidige demografische situatie, en anderzijds op hypothesen over de componenten van de loop van de bevolking: sterfte, vruchtbaarheid, interne migratie en internationale migratie.

Sinds 2001 en de vooruitzichten voor 2000-2050 komen de bevolkingsvooruitzichten tot stand via een samenwerkingsverband tussen het Federaal Planbureau (FPB)Externe link, dat het extrapolatiemodel uitwerkt en toepast, en de Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium, die de basisgegevens aanlevert. Beide instellingen zijn overeengekomen om voortaan jaarlijks een lichte bijwerking uit te voeren (d.i. met nieuwe uitgangswaarden, maar zonder dat daarbij noodzakelijk de hypothesen telkens herbekeken worden) en dan driejaarlijks over te gaan tot een meer doorgedreven oefening (met grondige herevaluatie van de hypothesen en desnoods van de werkmethoden).

De nieuwere, nu beschikbare bevolkingsvooruitzichten zijn die voor 2016-2060. Ze sluiten aan bij de bevolkingsvooruitzichten 2015-2060, die in 2016 werden gepubliceerd. Deze nieuwe bevolkingsvooruitzichten hebben als uitgangspunt waarnemingen opgetekend op 1 januari 2016, bestrijken 45 simulatiejaren en zijn per arrondissement, leeftijd, en geslacht, en voor twee nationaliteitsgroepen opgesteld.

Downloadbare bestanden

Eurostat

Externe links

Metadata

Publicaties