Totale residerende bevolking voor België en gewesten, 2004-2014

Deze resultaten werden onderworpen aan een procedure die als doel heeft specifieke individuele situaties onherkenbaar te maken. Deze procedure resulteert niet in verschillen met de officiële bevolkingscijfers met uitzondering van de populatie op 01/01/2011. Voor dat jaar specifiek kunnen kleine verschillen op gemeentelijk niveau niet uitgesloten worden. Deze verschillen zijn een gevolg van het streven naar coherentie met andere statistieken waarvan de bevolkingsstatistieken op 01/01/2011 deel uit maken. De AD Statistiek communiceert niet over welke types individuele situaties het voorwerp uitmaken van deze bescherming.

  Bevolking op 01 januari
2004
Bevolking op 01 januari
2005
Bevolking op 01 januari
2006
Bevolking op 01 januari
2007
Bevolking op 01 januari
2008
Bevolking op 01 januari
2009
Bevolking op 01 januari
2010
Bevolking op 01 januari
2011
Bevolking op 01 januari
2012
Bevolking op 01 januari
2013
Bevolking op 01 januari
2014
Woonplaats 6.016.024 6.043.161 6.078.600 6.117.440 6.161.600 6.208.877 6.251.983 6.306.638 6.350.765 6.381.859 6.410.705
Vlaams Gewest
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 999.899 1.006.749 1.018.804 1.031.215 1.048.491 1.068.532 1.089.538 1.119.088 1.138.854 1.154.635 1.163.486
Waals Gewest 3.380.498 3.395.942 3.413.978 3.435.879 3.456.775 3.475.671 3.498.384 3.525.540 3.546.329 3.563.060 3.576.325
BELGIE 10.396.421 10.445.852 10.511.382 10.584.534 10.666.866 10.753.080 10.839.905 10.951.266 11.035.948 11.099.554 11.150.516

bestatIndien u meer details wil of zelf variabelen wenst te selecteren, klik dan op het be.STAT icoontje