Structuur van de bevolking volgens leeftijd en geslacht: leeftijdspiramide